שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חופה וקידושין

המשך לעד שהולך לים מעורב

undefined

כולל דיינות פסגות

ל מרחשון תשע"ד
שאלה
שלום לרבנים, האם אפשר כן ,לקחת עדים שהולכים לבריכה מעורבת[הם שומרים שבת ומתפללים ועוד] והם חיים בחברה שלא הולכת לכאלה מקומות, בגלל ס"ס- ספק כמו דעת הרב זולטי במשנת יעבץ, חו"מ ,תשובה ארוכה שמתיר, וספק שמיכוון לא הכריזו עליהם, אז כשרים. בגלל הנחיצות אולי אפשר לדעת את פסק ראש הכולל.
תשובה
שלום וברכה, לאחר התייעצות עם ראש הכולל הגאון הרב אברהם יצחק כלאב שליט"א. אין למנות לעד לכתחילה עד ששוחה בים מעורב, אומנם בדיעבד אם כבר נעשו הקידושין קשה לפסול בגלל שמורה היתרא כפי שנתבאר בתשובה לעיל. אין לצרף את דברי הרב זולטי שכן הוא עצמו מקשה מראשונים ואחרונים על דבריו. וכן לכל מעיין בסימן לד' בחו"מ מבואר שאין צורך שיהיה חייב בפועל מלקות בעבירה שעשה וכן פשטות כל הפוסקים. יתירה מכן יש פוסקים רבים שפוסלים עד זה לקידושין (יש אומרים שלא צריך הכרזה באיסור דאו' שאין בו מלקות, יש אומרים שגם בעבירה דרבנן אין צריך הכרזה לעדות איסור אלא רק לעדות ממונות כדי שלא להפסיד ממון העם, וכן בסברת מורא היתרא יש מפקפקים) לכן בדיעבד אם העיד לא יפסלו הקידושין אבל לכתחילה אין זו הדרך לעשות קידושין על בסיס רעוע שרבים פוסלים. אנו רוצים שתחילת בניין קדושת המשפחה יהיה לכתחילה לכל הדעות ורק בשעת הדחק נכנסים בפירצה דחוקה. בברכה הרב דניאל לונצר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il