שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • בר ובת מצוה

תאריך הבר מצווה למי שנולד בראש חודש כסלו

undefined

הרב בנימין במברגר

כ"ה מרחשון תשע"ד
שאלה
נער שנולד בראש חודש כסלו והגיע לגיל 13 השנה, מתי תאריך בר המצווה שלו - ל' מרחשוון או א' כסלו?
תשובה
שלום וברכה. כתב השולחן ערוך (אורח חיים סימן נה, ט) שקטן נחשב עד שימלאו לו י"ג שנים יום אחד. ואין הכוונה שרק יום לאחר יום הולדתו הוא גדול אלא כוונת השולחן ערוך שצריך שיעברו עליו י"ג שנים ובתחילת שנת הי"ד הוא נחשב לגדול. אמנם יש שנחלקו האם צריך שיעבור עליו בדיוק שלוש עשרה שנים מעת לעת לעניין להוציא ידי חובה אולם מקובל לפסוק שבתחילת יום ההולדת הוא כבר נחשב גדול, אפילו אם נולד לפני השקיעה. בגלל העניין שצריך שיעברו עליו י"ג שנים שלמות כתב המגן אברהם (ס"ק י), שילד שנולד בל' בחשון ובשנת בר המצוה שלו יש רק יום אחד לראש חודש כסלו, יחשב כגדול ב-א' בכסלו מאחר וצריך שיעברו עליו 29 יום שלמים מחודש חשון. במקרה הפוך, שנולד בא' בכסלו בשנה בה ראש חודש כסלו היה יום אחד ובשנת בר המצווה ראש חודש כסלו היה יומיים, כתב האליה רבה שנחשב לגדול כבר בל' בכסלו, שהרי עברו עליו 29 יום שלמים. כדעת האליה רבה כתב גם הב"ח בתשובות (סימן קמח) ועוד אחרונים וכך פסקו גם המשנה ברורה וכף החיים. אמנם יש שרצו לומר שהמגן אברהם יחלוק על דין זה אולם רבים מהפוסקים מקבלים גם את דינו של המגן אברהם וגם את דינו של האליה רבה. למעשה, יש להתחיל בהנחת תפילין (למי שלא מניח לפני יום בר המצוה) ובכל המצוות מהתורה ביום ל' בחשון. אמנם יש שכתבו (הרב דוד יוסף בספר הלכה ברורה) שראוי שלא יוציא ידי חובה כחזן או בזימון עד ל-א בכסלו בגלל הדעות החולקות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il