שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ארבעת המינים

אתרוג ללא חזקת כשרות

undefined

מכון התורה והארץ

י"א תשרי תשס"ה
שאלה
יש לי עץ אתרוג שרואים עליו בברור שאינו מורכב (בעצים מורכבים ניתן להבחין בקלות במקום ההרכבה) האם האתרוגים כשרים? (אם העץ הורבה ע"י ייחור מעץ מורכב, הרי תכונותיו הן כשל העץ ממנו נלקח הייחור וענף זה היה של אתרוג).
תשובה
אכן ניתן בקלות להכיר אם האתרוג מורכב. לגבי שאלתך, יש מחלוקת הפוסקים אם צריך חזקה ובירור גם על מקור העצים הבלתי מורכבים. יש הסוברים שצריך לוודא את מקור העצים: ראה תורת רבינו לר' שמואל סלנט ח"א עמ' סא-סב וחזון איש כלאיים סי' ג ס"ק ז. אך יש פוסקים הסוברים כפי שכתבת שהתכונות של הרוכב נשמרות ואף שפוסלים את האתרוג המורכב עצמו, אך אם נוטעים אח"כ ייחור מהרוכב, נחשב הוא אתרוג לכל דבר, ראה שו"ת בית אפרים או"ח סי' נו ד"ה והנה עדיין וד"ה אמנם בשו"ת שבו"י, ראה גם משפט כהן סי' כד אות י עמ' סג טור 2. בכל מקרה צריך בירור על מקור הייחור שממנו הרבו את העץ. למעשה, אף שיש פוסקים המתירים, אך נראה לי שלא כדאי להסתמך רק על האתרוג הזה כדי לקיים את המצווה, שכן במצוות עשה, צריך האדם לעשות השתדלות מיוחדת לקיים את המצווה, ולא להקל מחמת ספקות שכיחות נמוכה של איסור וכדו', ראה משך חכמה סוף פ' בא. בברכת התורה והארץ, הרב יואל פרידמן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il