שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילת תשלומין

שכח יעלה ויבוא ונזכר אחרי מוסף

undefined

הרב עזריה אריאל

א כסלו תשע"ד
שאלה
בראש חודש שכחתי בתפילה יעלה ויבוא, ונזכרתי רק לאחר שהתפללתי מוסף, ובסוף חזרתי להתפלל תפילת שמונה עשרה רגילה. נהגתי נכון ? ואם לא איך לנהוג?
תשובה
לשואל, שלום! נהגת נכון, אך היה עדיף לומר לפני התפילה השנייה שאם אינך חייב להתפלל אותה תהיה זו תפילת נדבה. הרחבה: דין זה שנוי במחלוקת אחרונים, לאור ההלכה ששליח ציבור ששכח לומר יעלה ויבוא בשחרית אינו חוזר ומתפלל, כי מפני טורח הציבור סמכו על כך שיזכיר את ראש חודש בתפילת מוסף (סימן קכו סעיף ג). יש אומרים שגם יחיד ששכח, בדיעבד אם כבר התפלל מוסף אינו צריך לחזור, בדומה לדין בשליח ציבור לכתחילה (כשנזכר לפני מוסף). ויש חולקים, שהקולא בשליח ציבור היא מיוחדת לו מפני טורח הציבור, ואין ללמוד ממנה ליחיד אפילו בדיעבד כשכבר התפלל מוסף. הלכה כדעה השניה, אך לכתחילה עדיף להתנות שאם אינני חייב תהיה זו תפילת נדבה (משנה ברורה סימן תכב ס"ק ד).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il