שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • עקרונות בקיום מצוות

איך חכמים הוסיפו מצוות

undefined

הרב עזריה אריאל

א כסלו תשע"ד
שאלה
כתוב בתורה "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל". כלומר לא להוסיף על המצווה הקיימת. אם כן, איך חכמים יכלו להוסיף מצוות?
תשובה
לשואל, שלום! אתה שואל, כיצד חכמים הוסיפו דינים מעבר למה שכתוב בתורה, בניגוד לכאורה לפסוק "לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם" (דברים ד,ב)? על כך השיבו כמה מהראשונים, שהאיסור הוא להוסיף על מצווה מהתורה באופן שמטעה לחשוב שזוהי מצווה מהתורה, אבל כאשר חכמים עושים סייג ומוסיפים מצווה שמוגדרת כמצווה דרבנן - אין בכך איסור, ואדרבה, זהו חלק מהציווי: "ושמרתם את משמרתי - עשו משמרת למשמרתי" (ראה רמב"ם בהלכות ממרים ב, ט והשגת הראב"ד שם, שדעתו שונה; רמב"ן דברים ד, ב). דעה אחרת לרבי יהודה הלוי (ספר הכוזרי מאמר ג מ-מא): איסור "לא תוסיף" נאמר להמון העם, אבל בית הדין הגדול מוסמך להוסיף, כפי שנאמר בפסוק שהבאת: "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il