שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

תרופה בשבת לסובל מ'פטריה' ברגל

undefined

הרב עזריה אריאל

ג כסלו תשע"ד
שאלה
לרב עזריה שלום. האם למי שסובל מגירוד ברגליים [פטריות] מותר לשים בשבת משחה מימית [שיש בעיה רק מצד רפואה בשבת]? חשבתי להקל על פי הרשב"א בברכות טז עמוד ב, שכותב מהירושלמי בברכות פרק ג, שרבי יסא אמר שרחיצת חטטין אף היא כחולי ,והלשון מיית שכתובה שם באה לומר שצער הגירוד מאוד גדול, הובא במהדורת משנה תורה, הלכות אבילות, של הרב רבינוביץ, עמוד קמד. וא"כ האם נוכל להקל על פי הפוסקים שהיום לא שייך גזירת שחיקת סממנים + צער בעונג שבת?
תשובה
לשואל, שלום! כידוע, בדין זה של איסור רפואה מחשש לשחיקת סממנים יש חלוקה בין 'חולה', שמותר לו לקחת תרופות, לבין 'בעל מיחוש' ש"מתחזק והולך כבריא", שאסור לו לעשות זאת. מקרה זה שבשאלתך אינו יוצא מהכלל, וממה נפשך: אם מדובר בכאב במידה כזו שאדם צריך לשכב במיטה (או שעדיין אינו במצב זה אבל הוא יודע מנסיונו שזה מה שצפוי אם לא יטפל בעצמו) - הרי זה מותר, בלי להזדקק לצירוף הסברות שכתבת; ואם מדובר בכאב קל שלא מפריע לתפקד כרגיל - אסור. הרשב"א שהבאת דן על גדרי רחיצה של תענוג באבלות ובתעניות החמורות, ואומר שמי שעלו בו חטטים רחיצתו איננה רחיצה של תענוג (גם אם לא מדובר בכאב חמור), אבל זה לא נוגע לדיני שבת. אמנם הירושלמי שהבאת מתיר רחיצת חטטים אפילו ביום הכיפורים, שיש בו גזירת שחיקת סממנים, אבל מאידך מצאנו בתוספתא בשבת (פי"ב הי"א) שמי שעלו בו חטטים אסור לעשות רפואה, אלא רק לסוך בשמן כמקובל ביום חול. אם כן, ההיתר ביום הכיפורים הוא במקרה של צער חמור יותר, שכבר מוגדר כ"חולה", או באופן מסוים שבו הדבר אינו ניכר שהוא עושה זאת לרפואה, ובזה כידוע לא גזרו משום שחיקת סממנים. למי שיש לו כאב קל ברגליים, ניתן להציע להספיג לפני שבת מהמשחה המימית בגרביים שלו, וללבוש אותן בשבת כך שהדבר אינו ניכר כמעשה מיוחד לצורך רפואה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il