שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • השבת אבידה

להחזיר אבידה לחילוני

undefined

הרב דוד חי הכהן

ח תשרי תשס"ה
שאלה
האם אני חייבת לשמור ולהשיב אבידה רק לגבי מי שנכלל "בעמיתך" ואיני חייבת לשמור על אבידה של מי שאינו שומר מצוות?
תשובה
בלי שום ספק, מצווה לשמור ולהשיב אבידה גם ליהודי שאינו שומר מצוות. כדאי לזכור את דעת רבנו המאירי, שכתב כי יהודים הגרים עם גויים שאצלם מקובל עפ"י החוק והמנהג להשיב אבידה יש צורך גם ליהודי להשיב אבידה לגוי, אחרת יש בזה חילול ד' שהגויים שומרים יותר על אחווה מאיתנו, ק"ו דברים ביחס ליהודי במדינת ישראל, שמקובלת על כולם מצוות השבת אבידה. מה עוד, שכבר פסקו הפוסקים, שרוב היהודים בזמננו שאינם שומרים תורה ומצוות הם בגדר תינוק שנשבה וע"כ הם בגדר עמיתך, בפרט שרובם משתדלים במצוות רבות שבין אדם לחברו ובכבוד לתורה, מקיימים ברית מילה ומכבדים את מועדי ישראל, כפי יכולתם. יש פוסקים שכתבו כי עפ"י דרשת חז"ל, שבכלל מצוות השבת אבידה כלול גם דאגה לבריאות גופו של אדם מישראל ק"ו להשיב אותו בתשובה ולעורר בו רגשות טובים מחשבות ישרות, כל זה יתקיים ע"י השבת אבידה כדין. חילוני נחשב יהודי? לשתות יין שחילוני נגע בו. עוד בנושא זה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il