שאל את הרב

  • כל השאלות

הוצאות על כיבוד הורים

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

ג כסלו תשע"ד
שאלה
אני עובד לפרנסתי בהתקנת מזגנים. אבי ביקש ממני להתקין מזגן בביתו. האם מצד הדין אני מחויב להתקין את המזגן בביתו ללא תשלום?
תשובה
חובת הילדים לכבד את הוריהם כוללת את החובה לדאוג לכל צרכיהם, כלשון השו"ע (יורה דעה סימן רמ סעיף ד) "איזהו כבוד? מאכילו ומשקהו מלביש ומכסה מכניס ומוציא". מן הדין החובה לדאוג לצרכי ההורים אינה צריכה להיות מממון הבנים אלא מממון ההורים, אולם מחובתם של הילדים להשקיע את הזמן הדרוש לכיבוד הוריהם על חשבונם כגון הפסד שעות עבודה וכו' (שם סעיף ה). למשל הבן יקנה תרופות לאביו על חשבון אביו, אך עליו לספוג את הפסד שעות העבודה שנגרם לו בגין כך. לאור הנ"ל עולה שאע"פ שאין מחובתך לשלם לאביך עבור רכישת המזגן אך מכיון שאתה יודע להתקין אותו, מחובתך להתקין לו אותו בביתו ללא תשלום. במצב בו הבנים לא יודעים להתקין, מוטלת עליהם החובה לדאוג שיבוא אדם מקצועי להתקין את המזגן בבית אביהם אך אין מחובתם לשלם עבור ההתקנה משום שהיא בגדר הוצאת ממון ולא כיבוד הורים בגופו שמוטל על הבנים כאמור לעיל. בשולי התשובה חשוב להדגיש שכתבנו את הדברים על פי שורת הדין, מה כלול בחובת האדם לכבד את הוריו. אך אין כוונתנו בדברים אלו לעודד התחשבנות עם ההורים על ההוצאות עבורם. במצב מתוקן אדם שמח לעזור להוריו ולהוציא הוצאות עבורם כדי לכבדם ולמלא את צרכיהם. הרב מיכאל יומטוביאן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il