שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • הפטירה והשבעה

קריעת המדים המשך- 2

undefined

הרב דוד חי הכהן

י"ד כסלו תשע"ד
שאלה
אך מצאנו ראשון מפורש, ולכן יש לשאול האם הדין ישתנה. בשו"ת המהרי"ל, קצח מביא את דינא דגמרא שנפסק בשו"ע, שמ, לד- האומר לחבירו השאילני חלוקך שאבקר את אבא שהוא חולה, והלך ומצא שמת, יקרע וישלם לחבירו. ואם לא הודיעו לחבירו שאביו חולה, לא יקרע. ושואל רבנו המהרי"ל למה לא יקרע אם רוצה לשלם את הכל ולקנות לו חולצה חדשה ולא שייך כאן אדם שרוצה בקב שלו, אלא שלא רוצה כי חס על ממונו להחזיר את הכל, ולכן לא יקרע עד שיזדמן לו חולצתו. למדנו מדבריו 2 דברים- שיכול לקרוע ולשלם ולקנות חולצה חדשה.ודבר שני- או שיחכה עד שילבש חולצה שלו. מה דעת רבנו על דבריי הדלים?
תשובה
לא שייך לקרוע בגד של המדינה גם אם ישלם, אמנם אפשר שימתין עד שיקרע חולצה משלו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il