שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ארבעת המינים

למה אתרוג מורכב פסול?

undefined

מכון התורה והארץ

י"א תשרי תשס"ה
שאלה
לא ברורים לי הטעמים לפסול אתרוג מורכב (משום שהוא חסר או שחלק הלימון מהווה חציצה), הרי אתרוג זה לא אמור להיות גרוע מאתרוג שהורכב ע"י האבקה שבפשטות אמור להיות כשר ולא ייתכן לומר שכל אתרוג שהואבק מלימון יהיה פסול שא"כ קשה מאוד למצא אתרוג שלא הורכב...
תשובה
שלום רב, הרבה טעמים נאמרו לפסול אתרוג המורכב: א. נעבדה בו עברה של איוסר כלאיים, הסברה הזו היא בהנחה שהאתרוג והלימון הם מין באינו מינו מבחינת הלכות כלאים, אך לא כולם מסכימים לכך. ב. יש פוסקים שטענו שיש באתרוג המורכב פסול של חסר. ג. יש שטענו שבעודו מורכב אזי הולכים עפ"י הכלל "ילדה בטלה בזקנה", נמצא שהאתרוג המורכב בלימון מוגדר כלימון. ישנם עוד כמה טעמים לפסול המורכב, ועכ"פ כולם דברו על עץ אתרוג מורכב בלימון, ולא כפי שתיארת בשאלה על האבקה או הכלאה מינית של אתרוג עם הלימון. שאלתך קשה היא שכן בהאבקה או הכלאה מינית ההשפעה של הלימון על האתרוג היא גדולה הרבה יותר מאשר ההשפעה של הלימון על האתרוג באתרוג המורכב. אעפ"כ כל הפוסקים פסלו את האתרוג המורכב. אמנם לגבי האבקה או הכלאה, נראה לי שאם הדבר נעשה באופן טבעי "לא ניתנה תורה למלאכי השרת", וכיוון שהפרי נוצר על עץ האתרוג, הריהו ממין האתרוג. אך אם ההכלאה או האבקה נעשית באופן מלאכותי, נראה לי שיש לפסול את האתרוג הזה, כיוון שאין לך חסר גדול מזה. אמנם ראה בספר כשרות ארבעת המינים של הרב יחיאל מיכל שטרן עמ' קפב בשם דודו הגרש"ז אויערבאך שאומר בשמו שאתרוג שהואבק מלימון, הוא אתרוג כשר, אך נסתרים דבריו ממה שכתב הגרש"ז אויערבאך עצמו במנחת שלמה, מכון אוצרות שלמה, ח"ב עמ' שעא. בברכת התורה והארץ, יואל פרידמן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il