שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חתונה ושבע ברכות

שבע ברכות שלא בבית החתן

undefined

הרב יצחק בן יוסף

ח כסלו תשע"ד
שאלה
האם מותר לברך את כל שבע ברכות בשבעת ימי המשתה שלא בבית החתן, כשיש פנים חדשות ועשרה (לספרדים)? (אצל חבר או משפחה וכו’)
תשובה
ברכת חתנים (דהיינו 7 ברכות)בבית חתנים כתובות ז,ב. שיטה מקובצת - הסביר שהברייתא באה ללמד מתי מברכים ולא היכן. והרא"ש - כל מקום שהחתן סועד זהו בית חתנים. בין הספרדים יש שני מנהגים - האחד -שאין מברכים שבע ברכות כול השבוע רק בבית החתן והכלה שהשמחה מרובה(שו"ת חזון עובדיה חלק א). וי"א- שאין היום את המושג הקדום בית חתנים (שהחתן והכלה היו בביתם והציבור היה מגיע לביתם כול שבעת הימים) ולכן יברכו בכול מקום שסועדים שבע ברכות.(הרב בית עובד (דיני ברכת חתנים אות כב) ועוד מובא בשו"ת הרדב"ז ד , סימן אלף שכ: "אם יצאו מפני שבית החתן קטן מלהכיל הקרואים מברכים שם שבע ברכות משום ששם עיקר השמחה". שו"ע אבהע"ז סב, ז ט"ז שם ס"ק ז
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il