שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חלה ונושאים נוספים

מהי כמות ההפרשה בחלה

undefined

הרב דוד חי הכהן

י"ד כסלו תשע"ד
שאלה
לרב דוד חי הכהן שלום. מה מנהג הספרדים בכמות הקמח שעליו מפרישים חלה עם ברכה? דעת רבינו האי גאון ורס"ג [הובאו בכל בו הלכות חלה סימן פט] וכמותם נקט הבן איש חי [שנה א צו ,יט] ששיעור מג ביצים הוא מידת נפח שזה 2400 גרם. אך דעת הרמב"ם [ביכורים ו,טו] ושו"ע יו"ד,שכד,א- שקמח במשקל 1600 חייב בחלה עם ברכה. וכן פסק כף החיים,תנו,טז. וכן הנתיבי עם ,תנו כתב שכך זה המנהג בירושלים ,סוריה ותימן. וכן הרב מאזוז בספרו מקור נאמן, וכן כתב מקור חיים, לרב חיים דוד הלוי, תלמיד פורת יוסף. וא"כ, ספרדי שהוא לא מיוצאי בבל האם הוא לא צריך לברך כשיטת השו"ע ורוב חכמי הספרדים, במיוחד שנתיבי עם מעיד שכך המנהג?
תשובה
מי שאינו מיוצאי בבל יכול לברך , אעפ"י שכדאי לדעת שיש שהביאו ראיה מהרמב"ם לשיטת הבא"ח , ולשיטה זו כל החשש הוא משום ספק ברכה. וכן יש לדעת שאם נמצאים בקהילה שהולכים בה לפי דעת הבא"ח אין לברך בפרהסיא.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il