שאל את הרב

  • הלכה
  • נהלי בית הכנסת

כניסה לבית הכנסת דרך עזרת הנשים

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ד כסלו תשע"ד
שאלה
האם מותר לגבר לקצר את דרכו לבית הכנסת דרך עזרת הנשים? תודה
תשובה
לשואל, שלום! כללית, שאלות בהלכות בית הכנסת הנוגעות לפרהסיא של בית הכנסת יש להפנות לרב הקהילה ולעשות לפי הוראתו. אני משיב בהנחה שבבית הכנסת שלכם אין רב, ואם יש - דבריי בטלים. איני בטוח שהבנתי את השאלה. כשעזרת הנשים ריקה, ברור שמותר לעבור דרכה לבית הכנסת ואין בכך משום איסור לעשות את בית הכנסת קפנדריא, משום שמחדר לחדר באותו בית כנסת אין משום קפנדריא (ספר 'בית יהודה', מורא וכבוד בית הכנסת, עמ' פא). שני טעמים נוספים להקל, השנויים במחלוקת: א. הליכה זו היא לדבר מצוה (אך בביאור הלכה סי' קנא ס"ה ד"ה לקצר דרכו סובר שהיתר קפנדריא לדבר מצוה נאמר רק אם המצוה נעשית במקום שאותו הוא עושה קפנדריא). ב. יש אומרים שבעזרת נשים אין בכלל איסור קפנדריא, אפילו כשעוברים דרכה למקום אחר ולדבר שאינו של מצוה (לדעות שונות בעניין זה עיין שו"ת ציץ אליעזר ח"ט סי' יא). כשיש נשים בעזרת הנשים, ברור שמעבר קבוע של גברים דרך שם אינו הולם את קדושת בית הכנסת (אם צריך מקור לזה - רבי עזריאל הילדסהיימר, ספר הזכרון 'חסד לאברהם' עמ' סא). מעבר אקראי - תלוי אם להערכתך כל הנשים מרגישות בנוח. אגב, בבית המקדש הכניסה לעזרה הייתה דרך עזרת הנשים, אך ככל הנראה עזרת הנשים הייתה פנויה רוב הזמן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il