שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

הכנת הצגה משבת לחול

undefined

הרב עזריה אריאל

ט"ז כסלו תשע"ד
שאלה
שלום וברכה. אני מדריך בתנועת הנוער אריאל ובחודש ארגון נהוג שהשבט עושה הצגה במוצאי שבת ארגון על נושא חינוכי מסויים. בעקבות לימודי בישיבה אין לי יכולת להגיע לעשות עם החניכים חזרות ביום חול. שאלתי אם מותר לעשות את החזרות בשבת - כי בסופו של דבר מדובר בהצגה חינוכית, בעלת מסר חינוכי, שעובר לחניכים תוך כדי החזרה.
תשובה
למדריך, שלום! אם אתה חש בעליל שהחזרה משרישה את המסר, מסתבר שהדבר מותר, ואני מציע גם לנצל חלק מהזמן בשבת לדיון על תוכן ההצגה, כדי שיהיה ברור שלא עוסקים כאן רק בהכנה. כמו כן יש להתיר אם החזרה כוללת שינון של פסוקים או ציטוטים שיש ערך בידיעתם כשלעצמם ולא רק כהכנה לחול. אפשרות נוספת להתיר היא אם החניכים נהנים ומשתעשעים מהחזרה. בשולחן ערוך (סי' תקיד ס"ה) מבואר שמותר לעשות מעשה בשבת שמטרתו העיקרית היא לחול, אם יש לו תועלת מסוימת בשבת והיא חלק ממטרתו (הדוגמא שם: הדלקת נר ביום טוב, לקראת צאת היום). לגבי לימוד חומר בשבת לצורך מוצאי שבת, בשמירת שבת כהלכתה (מהדו' תשל"ט פרק כח סעיף עב והערה קסט ושם סעיף פד) התיר זאת, מאחר שהידיעה נרכשת כבר עכשיו. מסתבר שכוונתו רק לגבי תוכן בעל ערך עצמי, שיש מעלה לאדם בידיעתו ומטרה זו מושגת כבר כעת. לעומת זאת, הצגה שאין לה ערך עצמי בזכירת התוכן אלא רק כהכנה להצגה - הרי זו הכנה לחול. לכן הדבר מותר רק בהתקיים אחד התנאים שהזכרתי, שיוצרים ערך עצמי לפעילות בשבת, ואילו שינון של סיפור ההצגה כלשעצמו איננו מספיק להתיר זאת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il