שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הדלקת נרות

הדלקת נרות חנוכה למי שיוצא מביתו לפני זמן ההדלקה

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ב כסלו תשע"ד
שאלה
מתי להדליק נרות חנוכה כשיש חתונה בחנוכה ונוסעים כבר לפני השקיעה?
תשובה
לשואל, שלום! ראשית, יש להדגיש את מה שכנראה עבורך מובן מאליו אבל יש אנשים שטועים בזה: הדלקת נרות באולם החתונה לא מוציאה ידי חובה אף אחד. כמו כן, מי שמתארח אצל חברו לסעודה לא יוצא ידי חובה בהדלקת נרות שנעשתה שם, על ידי בעל הבית או גם על ידו בעצמו (משנה ברורה סי' תרעז ס"ק יב). רק אם לנים במקום כלשהו ניתן לצאת ידי חובה בהדלקת נרות שם (בעצמך, או בהשתתפות עם בעל הבית). ולשאלתך: זמן ההדלקה לכתחילה הוא בשקיעה או בצאת הכוכבים, לפי המנהגים השונים, אך בימינו מקובל לשער את זמן "עד שתכלה רגל מן השוק" עד בערך תשע בערב. אם אינך בבית עד תשע בערב, קיימות כמה אפשרויות, על פי סדר העדיפות הבא : א. הדלקה במקום הפונה לרשות הרבים על ידי בעלת הבית, או כל בר/בת מצוה מבני הבית. ב. הדלקה במקום הפונה לרשות הרבים על ידי שליח (כגון שכן שייכנס בזמן וידליק). ג. הדלקה לאחר הזמן בנוכחות בני הבית ב"פרסומי ניסא" משפחתי בלבד. ד. הדלקה מ"פלג המנחה", שעה לפני השקיעה ("פלג המנחה" הוא שעה ורבע בשעות זמניות, ובחנוכה זה ששים דקות בערך), בנר שיספיק עד חצי שעה לאחר השקיעה (לנוהגים להדליק בשקיעה) או חצי שעה לאחר צאת הכוכבים (לנוהגים להדליק בצאת הכוכבים). האפשרות האחרונה מוזכרת בשולחן ערוך תרעב ס"א ושער הציון ס"ק ה, וטעם הדבר, שבנושאים שונים מצינו שהזמן שמפלג המנחה ואילך נחשב כחלק מהיום הבא. זוהי אפשרות לשעת הדחק בלבד, כי בפשטות היום מתחיל מהשקיעה, ונראה לעניות דעתי שאפשרות זו היא בעדיפות אחרונה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il