שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ריבית, השקעות ובנקים

איסור ריבית בשקלים בודדים

undefined

כולל דיינות פסגות

כ"ד כסלו תשע"ד
שאלה
שלום חבר הלווה לי כסף לקנייה אם אני מחזיר לו שקל יותר האם זה נכנס לגדר ריבית? ומה אם מדובר באגורות וקשה להחזיר בדיוק? ומה אם מוחלים זה לזה? תודה
תשובה
שלום וברכה, אסור ללווה להשיב למלווה יותר משיעור ההלוואה, אף בסכום הפחות משווה פרוטה. הדבר אסור אף כשהלווה מוחל למלווה על הסכום הנותר. ולכן אם קשה להחזיר את הסכום המדויק, יבקש הלווה מהמלווה שימחל לו על הסכום המסופק, כדי שהם לא יעברו על ספק איסור ריבית. השולחן ערוך (יו"ד סימן קסא- א') אוסר השבת ריבית אפילו בתוספת שהיא פחות משווה פרוטה, והפוסקים נחלקו האם איסור ריבית בפחות משווה פרוטה הוא מדאורייתא או מדרבנן. באופן שהלווה מוחל על הסכום הנותר נחלקו הפוסקים: רש"י ורמב"ם מתירים, לעומתם הגאונים אוסרים וראיתם מכל ריבית אסורה, שלמרות שנחשבת למחילה התורה אוסרת את הריבית. הרא"ש מחלק בין לכתחילה לדיעבד, לדעתו לא מועיל מחילה כדי ללוות בריבית אמנם בדיעבד אם כבר השיב הלוואה בריבית, מועלת מחילה לפטור את המלווה מלהשיב את הריבית שלקח. הבית יוסף מעמיד את שיטת הרמב"ם כשיטת הרא"ש וכך פסק בשו"ע בסימן קס סעיף ה'. שלום וברכה הרב מרדכי רוימי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il