שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • טהרת המשפחה

פנויה שנבעל לממזר או לא ממזר

undefined

כולל דיינות פסגות

י"ד טבת תשע"ד
שאלה
לכבוד הרב שליט"א שלום האם גבר נשויי שבעל פנויה ויש וולד האם הוולד כשר? מדוע פנוייה שטוענת לממזר זה נבעלתי אין שומעים לה? האם ממזר זה רק מאשת איש או ארוסה שארוסה מכחישה? אם מספק קידושין גם נקרא ממזר? הנושא לא ברור לחלוטין אנחנו לומדים בצוותא וזה לא ברור לחלוטין נשמח לקבל הסבר שיניח דעתינו ושכרכם רב מן שמיא תודה .
תשובה
בס"ד שלום וברכה ראשית נענה מה הדין הלכה למעשה, ואח"כ את הצד העיוני: א. גבר נשוי שבא על פנויה הולד כשר, כמובן בתנאי שאין פסול בייחוס של הגבר (ממזר). ב. אישה פנויה נאמנת להכשיר ולא לפסול, מכיוון שעד אחד נאמן להכשיר אך אין עד אחד נאמן לפסול, לפסול צריך שני עדים. -עיין שולחן ערוך אבן העזר סימן ד' סעיף כ"ו ג.ממזר זה גם מארוסה (אירוסין של התורה דהיינו קידושין של ימינו), לגבי הכחשת ארוסה, הארוס נאמן להכחיש אותה והולד כשר -עיין שולחן ערוך אבן העזר סימן ד' סעיף כ"ט ד.מספק קידושין דינו של הולד ספק ממזר- עיין שולחן ערוך אבן העזר סימן ד' סעיף כ"ד. עיונים: לגבי סעיף ב' עיין בדברי הבית שמואל על השולחן ערוך( סימן ד' סעיף כ"ו סעיף קטן ל"ט ) ששואל את שאלתך ועונה בהרחבה. עיין במסכת קידושין בדפי הרי"ף דף ל: בדברי הר"ן בד"ה מתניתין. לגבי סעיף ג' עיין בדברי הרמ"א - שיש בדין הכחשת הארוס מחלוקת ראשונים. עיין במסכת יבמות דף כג: מדפי הרי"ף בדברי הנמוקי יוסף ד"ה "גמרא" (הרמ"א מעמיד את דברי הנמו"י בארוס- בבעל אין צורך בהכחשה יש חזקת כשרות). הרב יעקב פיג'ו לימוד פורה, אם אחרי העיון יש עוד שאלות אשמח אם תשאלו שוב...
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il