ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים כתיבה, קריאה וניירות

קריאה ב'שטרי הדיוטות' ומסמכים בשבת

הרב עזריה אריאלכ"ד כסלו תשע"ד
שאלה
ערב טוב כבוד הרב! האם מותר לקרוא שטרי הדיוטות בשבת? כידוע לי ישנה מחלוקת בראשונים ובאחרונים. מה נפסק להלכה היום? אשמח אם הרב יפרט לי את הנושא בצורה ברורה שכן סוגיה זו מעלה לי קושיות רבות. תודה רבה!
תשובה
לשואל, שלום! אינני מכיר מחלוקת על עצם קיומו של האיסור לקרוא בשטרי חוב ומסמכים אחרים כיוצא בהם. האיסור מפורש בגמרא (שבת קטז ע"ב וקמט ע"א) ונפסק בהלכה (שולחן ערוך או"ח סי' שז סעיף יג). אך יש מחלוקת במפרשים ובפוסקים על הטעם לאיסור זה ועל פרטיו. לדעת הרמב"ם איסור הקריאה הוא מחשש שמא הקורא ימחוק דבר מה, ואילו לדעת ר"י הזקן (מבעלי התוספות) הטעם הוא משום "ממצוא חפצך" (ראה מ"ב סקנ"א). המחלוקת איננה רק על קריאה בשטרי הדיוטות, אלא הרמב"ם כתב (בפכ"ג הל' יב-יט) את כל איסור מקח וממכר בשבת כנובע מחשש כתיבה ומחיקה. נראה שהרמב"ם סובר שבאיסור "ממצוא חפצך" התחדשו רק דברים שקשורים למשא ומתן אבל אין בהם חשש לכתיבה ומחיקה. יש נפקא מינה במחלוקת זו, האם הותר לקרוא בשטרי הדיוטות לצורך מצוה או לצורך רבים. באיסור "ממצוא חפצך" מצאנו שחפצי שמיים ועסקי רבים מותרים, אבל לגבי איסורי שבות מחשש שאדם יעשה מלאכה לא מצאנו היתר כזה (כלשון המגיד משנה בהל' שבת פכ"ד ה"ה: "ודע שלא הותר שום שבות בשביל עסקי רבים"). על פרטי האיסור הלכה למעשה עיין 'שמירת שבת כהלכתה' (מהדו' תשל"ט) פרק כט סעיפים מד-נ וילקוט יוסף שבת ח"ב עמ' קפח והלאה, ואם יש לך שאלה נקודתית - אשתדל להשיב.
עוד בנושא כתיבה, קריאה וניירות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il