שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • עקרונות בקיום מצוות

סידור המצוות בקטגוריות

undefined

הרב רפאל וסרטיל

ד טבת תשע"ד
שאלה
שלום וברכה! א. בספר שערי קדושה חלק א’ שער ד’ מחלק את המצוות ל5 קטגוריות. מה ההבדל בין השלישית- מצוות שצריך האפשריות להזדמן לידי האדם, לרביעית- מצוות שצריך האדם לחפש אחריהן ולקיימן? ב. האם יש עוד ספרים שמציעים חלוקה אחרת?
תשובה
לשואל שלום, שאלה 1: ההבדל בין הקבוצה השלישית לקבוצה הרביעית: הקבוצה השלישית מונה מצוות המזדמנות לאדם כמו "כי יקרה קן ציפור לפניך". אדם אינו מצווה ללכת לחפש קן ציפור ובו אם הרובצת על הביצים או האפרוחים, אלא שאם נזדמן הבר לפניו, מוטלת עליו מצוות השילוח. הקבוצה הרביעית לעומת זאת מונה מצוות שאדם מצווה לחפש אחריהן, כמו מצוות תפילין. אדם מצווה לדאוג שתהיינה ברשותו תפילין כשרות ולהניחן מידי יום. שאלה 2: לאורך הדורות אנו מוצאים חלוקות שונות: מצוות עשה ומצוות לא תעשה, בין אדם למקום ובין אדם לחברו (ראה יומא פ"ח, מ"ט), מצוות שכליות ומצוות שמעיות, מצוות חיוביות (מצוות שיש חובה לקיים אותן, ומי שלא קיים אותן נחשב למבטל מצוות עשה. בקבוצת המצוות החיוביות ישנן מצוות כמו הנחת תפילין, אכילת מצה בליל הסדר ועוד) ומצוות קיומיות (מצוות שאין חובה לקיים אותן, אלא בתנאים מסוימים. בקבוצת המצוות הקיומיות ישנן מצוות כמו מצוות ציצית, שאותה חייבים לקיים רק אם לובשים בגד בעל ארבע כנפות, מצוות השחיטה, שאותה חייבים לקיים רק אם רוצים לאכול בשר, ומצוות היבום, שנעשית רק אם אשת אחיך התאלמנה ללא ילדים). חלוקה נוספת מופיעה בדברי הקדמתו של האבן עזרא לעשרת הדברות (שמות כ, ב ד"ה אמר אברהם המחבר): "וכל המצוות על ג' דברים: האחת - מצוות הלב, והשניה - מצוות הלשון, והשלישית - מצוות עשה (מצוות במעשים)". בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il