שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • טהרת המשפחה

שיעור גריס לקולא

undefined

הרב דוד חי הכהן

כ"ח כסלו תשע"ד
שאלה
כידוע, דעת האשכול בה"ג והרי"ף שדיני כתמים לא נאמרו לזמנינו אלא נאמרו רק לטהרות, וכיום זה לא שייך.[מבואר בשו"ת מהרשם,א,פא. ובשו"ת שואל ומשיב,א,ב,נה.] כמו כן, דעת החת"ס, סימן קפב ,ודעת כהן קפו- שאמנם כל דיני כתמים נוהגים היום כמו שנפסק בשו"ע, אך עיקר גזירת כתמים היתה בגלל טהרות ודבר שנאסר במנין צריך מנין אחר להתירו. האם מכל הנ"ל אפשר להסיק שיש מקום להקל בכתמים ששיעור גריס זה 21 מ"מ? [כמו הדעות שהרב חיים נאה מביא בספרו שיעורי תורה,רלג, והרב פישר זצ"ל בספרו אבן ישראל ח"ז]
תשובה
אם יש במה לתלות אפשר להקל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il