שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מזוזה

מזוזה מצד שמאל ומעבר בין דקלים

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ה כסלו תשע"ד
שאלה
יש לי שתי שאלות: א. כידוע מזוזה מתקינים בימין הנכנס, אבל שמעתי שדלת הנפתחת כלפי חוץ יש להניח את המזוזה בשמאל הנכנס, אם נכון הדבר האם יש נימוק לדבר? ב. העובר בין שני דקלים עליו להחזיק דבר מה בידו או זקנו, או פיאותיו, על מנת שיהא חוצץ, כדוגמת העובר בין שתי נשים עומדות או שני כלבים וכו’ המעבירים טומאה. מה הסיבה שגם בין שני עצי דקל יש ליצור חוצץ?
תשובה
לשואל, שלום! א. גם בדלת הנפתחת כלפי חוץ קובעים בימין הנכנס. יש מקרה מסוים שבו יש משמעות לכיוון פתיחת הדלת, והוא כאשר מדובר על דלת בין שני חדרים ששניהם חייבים במזוזה ומבחינת אופי השימוש בהם הם שווים בערכם, ולכן יש התלבטות האם להגדיר את המעבר מחדר א' לחדר ב' כ"כניסה" או "יציאה", ובמקרה זה הולכים לפי פתיחת הדלת, שהצד שאליו הדלת נפתחת הוא החדר שאליו נכנסים. דין זה נקרא "היכר ציר" - סימן על פי ציר הדלת (שו"ע יו"ד סי' רפט ס"ג ו'חובת הדר' פרק ח הערה י). ב. בגמרא (פסחים קיא ע"א) נאמר שאין לעבור בין שני דקלים ושיש בכך סכנה מסוימת, ולא הוזכר בגמרא פתרון זה שכתבת לאחוז במשהו. אינני יודע הסבר ברור לעניין זה, וייתכן שהדבר קשור למושג "שיחת דקלים" שמוזכר בדברי חז"ל, סוג של תקשורת בין דקלים שאיננה ידועה כיום. מכל מקום, הרמב"ם והשולחן ערוך לא הביאו דין זה, ונמסר בשם החזון אי"ש שאין צורך להקפיד על כך בימינו. כך גם בכל דבר סגולי שמוזכר בגמרא והציבור לא נוהג להקפיד בו - אין צורך להקפיד. כל טוב וחנוכה שמח,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il