שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מדינת וממשלת ישראל

מלך כיום במדינת ישראל

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ אדר א' תשע"ד
שאלה
בתשובה לשאלה הנ"ל הרב אמר כי לממשלה סמכות כמו למלך שנבחר ע"י העם. אך מה עם זאת שהמלך אינו ראוי בגלל יראת שמים שאין לו ומשום שאינו הולך ע"פ דרכי התורה ומלך צריך להיות גם מזרע דוד? בנוסף, אם נבחרת אשה לראשות הממשלה האם עדיין לממשלה סמכות כשל מלך, הרי כתוב בדברים י"ז,ט"ו "מלך" - ולמדים שלא מלכה, ואין פה עניין של המשכת המלוכה בירושה. תודה
תשובה
הראי"ה קוק כותב שהסמכות להכריז על זמן מלחמה, לגייס אנשים או לגבות מסים עוברות לעם ואם העם בחר ממשלה והיא עושה חוקים - כמובן שלא יהיה נגד התורה, אם זה נגד התורה אפילו למלך כשר אסור לשמוע. אבל בדברים שבין אדם לחברו דינא דמלכותא דינא, כל מה שהוא בענייני ממון כגון גביית מיסים, היתרי בניה, מהירות נסיעה - בזה דינא דמלכותא דינא הוא מהתורה. וגם אם המלך רשע, האם פקע ממנו דין מלך?! לא שמענו דבר כזה. אם אתה רוצה לעיין יש על כך אברבנל בפרשת שופטים, הוא אומר במפורש שגם אם המלך הולך נגד התורה דיני המלוכה לא פוקעים ממנו. גם אשה, אם קבלו עליהם זה חל גם אם לא צריך לעשות את זה. יש מחלוקת לגבי דבורה היא הרי שפטה את ישראל, יש דעה שאישה היא פסולה לדון ושם קיבלו עליהם, יש דעה שאישה רק פסולה להעיד אבל לדון כשרה, ויש דעה שהיא רק לימדה אותם משפטים אבל לא דנה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il