שאל את הרב

  • הלכה
  • אופן אמירת הברכה

ברכת "המוציא" בעמידה

undefined

הרב עזריה אריאל

ל כסלו תשע"ד
שאלה
שלום כבוד הרב, אשמח לדעת האם קיים חיוב כלשהו לשבת בזמן ברכת "המוציא"? אם כן, מהו המקור לכך? תודה
תשובה
לשואלת, שלום! מבחינת הלכות הברכה אין חובה לברך את ברכות הנהנין ובכללן ברכת "המוציא" דווקא בישיבה (פרי מגדים, פתיחה להלכות ברכות, יח). ברם, מצד הנימוס וכן לשמירת הבריאות יש לאכול סעודת קבע דווקא בישיבה ולא בעמידה (גיטין ע ע"א; 'מסכת דרך ארץ' פרק ד הלכה א; רמב"ם הלכות דעות פ"ד ה"ג). ומכיוון שאכילת הלחם היא בדרך כלל כסעודת קבע - יש לאוכלו בישיבה דווקא (וסימן לזה בפרשת השבוע האחרונה: "וישבו לאכול לחם"), ומכאן נגזר שגם ברכת "המוציא" תיאמר בישיבה, בסמוך לאכילה. מכל מקום, בשעת הצורך ניתן לברך בעמידה, למשל, כשרוצים להוציא ידי חובה ציבור גדול וכדי שכולם ישמעו צריך שהמברך יעמוד (כך מתאר בשו"ת פעולת צדיק ח"ב סי' רלב את מנהג תימן בחתונות, שהחתן עומד ומברך "המוציא"). כך סיכם זאת בעל 'מור וקציעה' (סימן ח, בשינויים קלים): "שכל הדברים הנעשים בעמידה - ברכתן כמו כן היא בעמידה. אבל הדברים הנעשים בישיבה - אין נאה לברך עליהן מעומד שלא כדרך עשיית העסק שעליו היא הברכה, כדוגמת ברכת הנהנין, לפי שדרך אכילה ושתיה בישיבה, אבל אם יצא שעשה אותם מעומד - גם הברכה שלהם נאמרת בעמידה".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il