שאל את הרב

  • הלכה
  • דיני ממונות בדרך

דלת שניזוקה

undefined

הרב מרדכי גרוס

ו טבת תשע"ד
שאלה
איך אנחנו מגדירים נוסע במוניות? האם נחשב שהוא שכר את הנהג לקבל זכות שימוש ברכבו, או שנחשב שהוא שכר את המונית עצמה? נפקא מינה לעניין נוסע שיצא מהמונית, פתח את הדלת ורכב אחר פגע בדלת והזיקה. אם נגיד שהוא לא שכר את המונית עצמה אז אין דינו כשוכר שבעליו עימו, ואז נחייב את הנוסע?
תשובה
שלום וברכה, יש לדון האם הנוסע במונית שוכר את המונית ואת הנהג לצורך נסיעתו, או שוכר זכות מסוימת במונית ואת הנהג לצורך נסיעתו. אך בין כך ובין כך הנוסע יתחייב על נזקי ממון שמזיק וכגון שפתח הדלת באופן שברור שהיא תינזק. ויפטר על נזקים עקיפים שנגרמו על ידי פשיעה שלו. באופן שהנוסע הזיק כך שהוא מוגדר אדם המזיק, הוא חייב, גם אם נגדיר אותו כשומר שבעליו עמו, מכיוון שדין בעליו עמו שאינו פוטר נזיקין. אך אם הנזק הוא עקיף ונגרם כתוצאה מפשיעת הנוסע, יש לפטור אותו: אם הנוסע אינו שוכר את המונית. אין בסיס לחייבו על נזקים עקיפים שנגרמים עקב פשיעה שלו. כך גם אם הנוסע מוגדר כשוכר את המונית, וממילא היה מקום לחייבו על פשיעה מדין פשיעת שומרים, יש לפטור אותו מדין בעליו עמו. גם במציאות בה המונית שייכת לחברה והנהג הוא שכיר כך שאינו בעל המונית, יש לפטור את הנוסע על נזקים שאינם ישירים, מחמת דין בעליו עמו, יש לנוסע קי"ל כדעת הרמ"א סימן שמו ה שפוסק כדעות שמחילים דין בעליו עמו אף כששליח הבעלים עמו במלאכתו, וכן נוקט הש"ך שם. באופן שלא נדרש מהרכב הפוגע לעצור ללא פגיעה בדלת הנפתחת, וההיזק מוגדר כרוח מצויה, יש לחייב את הנוסע מדין אדם המזיק. אך אם נדרש היה מהנוסע מאחור לעצור או שמסיבה אחרת הנזק מוגדר כרוח שאינה מצויה. למרות שפתיחת הדלת מוגדרת כפשיעה, כיוון שהבסיס לחיוב הנוסע הוא מדין פשיעת שומר, יש לפטור אותו מדין בעליו עמו. בברכה, הרב מרדכי גרוס.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il