שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • משפט אזרחי (ערכאות)

בתי דין רבניים ואזרחיים

undefined

הרב יהודה אודסר

ח טבת תשע"ד
שאלה
שלום הרב, האם יש חובה להישמע לבתי דין רבניים? האם יש חובה להישמע לבתי דין שאינם פוסקים עפ"י דין תורה? תודה מראש
תשובה
עם ישראל הינו העם אשר בחר בו בורא העולם, להופיע בעולם את החכמה האלוקית, ולפאר את שמו של בורא העולם. מתוך בחירה זו ניתנה לעם ישראל מערכת של חוקים והנהגות מאת בורא עולם, אשר תביא את העם ההולך בדרך זו להופיע את אור החוכמה האלוקית, וזוהי התורה אשר ניתנה במעמד הר סיני מרבונו של עולם לעם ישראל על ידי משה רבנו ע"ה. הבחירה הזו מחייבת את עם ישראל ללכת בדרכיו של הבורא, והנהגות התורה והוראותיה מתפשטות לכלל מרחבי החיים של האיש מישראל. חלק מדרך זו היא המשפט והדינים, שישראל מחוייבים ללכת בדרך התורה ולעמוד להשפט ולהתדיין בפני דיינים/שופטים שפוסקים את דיניהם על פי חוקי התורה. דבר זה נאמר בפרשת משפטים (ספר שמות ) בפסוק "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם". חיוב זה הוא כפול, גם לדון לפני דיינים מישראל וגם לפי הדינים אשר ניתנו לעם ישראל, עם ה'. (גיטין פח:) לכן מעיקר הדין יש להתדיין בפני בית דין אשר דן לפי דיני התורה, ומי שבכוונת זדון אינו הולך להתדיין בבית דין כזה בזמן ובמקום שהוא יכול וצריך, עליו אמר הרמב"ם "הרי זה רשע וכאילו חירף והרים יד בתורת משה" (רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ"ו הלכה ז') כמובן שדיני התורה מתייחסים ומתחשבים בהרבה מקרים ב"מנהג המדינה" ובאופן ובנורמות כלכליות ודיניות הנהוגות בזמן ובמקום הנידון. אמנם יש פעמים שאפשר לאיש מישראל לרדת במדרגה ולהחליט שהוא רוצה להתדיין במעין סוג של בוררות הנקראת על ידי חז"ל "ערכאות שבסוריא" או "ג' רועי בקר" כמובא במסכת סנהדרין פרק שלישי. מסגרות אלו פוסקות דין על פי סברות אנושיות או מנהגים ונימוסים הנוהגים בין בני האדם באותו המקום ובאותו הזמן, ובלבד שאין זו מערכת של משפט ודת החולקת על התורה (ש"ך חושן משפט סימן כ"ב סק' ט"ו). מאותו המקור למדו חלק מהפוסקים את ההיתר לדון בבתי דין מקצועיים של איגוד הסוחרים , הסתדרות עובדים וכדו' וכן במקום שאין דיינים שבקיאים בדיני התורה והקהילה רוצה להעמיד לה סוג של דיינים ובלבד שלא ילכו להתדיין בערכאות ומערכות משפט של הגויים. (תשובת רשב"א חלק ב' סימן ר"צ, רמ"א חושן משפט סימן ח' סעיף א' ) או לחילופין בתחומים שונים שאינם סותרים את משפט התורה (לדוג' משפט פלילי ). אלו העקרונות הבסיסיים של הנושא הגדול והרחב כל כך שעליו שאלת ולהלכה למעשה יש לשאול רב כיצד לנהוג בכל מקרה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il