שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מדינת וממשלת ישראל

תנועת "דרך חיים" בנשיאות הרב גינזבורג

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ט"ו אדר א' תשע"ד
שאלה
האם הצטרפות לתנועת "דרך חיים" בנשיאות הרב יצחק גינזבורג שליט"א סותרת את השקפתנו על המדינה הקיימת?
תשובה
לכאורה כן, הם לא מכירים בכך שאנחנו בתהליך של אתחלתא דגאולה. לחיות בדור שלנו ולא להודות לה' על קיום המדינה בגלל שמנהלים אותה אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות זו כפיות טובה. יש דברים שהם לא בסדר ואנחנו לא משלימים איתם אך בגלל זה לא להודות לה' על כך שהוא נתן לעם ישראל מדינה לאחר אלפיים שנות גלות ולאחר השואה האיומה שפקדה את עמנו?! מדינת ישראל זקפה את קומתו של עם ישראל בכל מקום בעולם ואי אפשר להתעלם מלהודות על הטוב. נלווים לזה גם דברים שליליים, אבל האם כשעם ישראל יצא ממצרים לא הלך איתם פסל מיכה? לא היו איתם דתן ואבירם? ישראל לא עשו את העגל? עדיין לא הגענו לשלמות המוגמרת אך עדיין צריך להודות לה' על מה שיש לתקן את מה שמקולקל. לא בגלל שמתלוות גם תופעות שליליות צריך חלילה לשלול את כל המהלך האלוקי הגדול. פעם דיברתי עם מישהו והוא אמר לי שלא יתכן שיש פה פושעים שעושים עברות! אמרתי לו שאם הוא היה בזמנו של משה רבנו והוא היה יודע שישראל יעשו את העגל, הוא היה מוציא את ישראל ממצרים או לא? נכון שישראל עשו את העגל אבל מצד שני הם קיבלו את התורה, הם דור הדעה שהנחיל לנו את היסודות. גם פה, נכון שמתלווים דברים שליליים אבל צריך שהם לא יחפו על הדברים החיוביים שיש.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il