שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

האם מותר להשתמש בקולפן בשבת?

undefined

כולל הלכה בית אל

ט טבת תשע"ד
שאלה
שלום וברכה. מותר לי להשתמש בקולפן בשבת? אם לא, יש לי דרך אחרת לקלף ירקות? תודה.
תשובה
שלום וברכה! שלוש שיטות יש להלכה בעניין קילוף בקולפן בשבת, ודעביד כמר עביד: 1. שמירת שבת כהלכתה: כל פרי שקליפתו נאכלת מותר לקלפו בקולפן בשבת, ופרי שאין קליפתו נאכלת אסור לקלפו בקולפן אלא מותר רק סמוך לסעודה וביד. 2. חזון עובדיה: מותר לקלף בקולפן כל הפרות והירקות. כל קליפה שאינה דבוקה לפרי כקליפת שום ובצל אסור להסירם אלא סמוך לסעודה. 3. מנוחת אהבה: כל פרי שבקילופו בקולפן יתקלף גם קצת מן הפרי מותר לקלפו בקולפן, ופרי שאין ניקלף גם חלק מן הפרי אלא רק הקליפה בלבד אסור לקלפו בקולפן אלא סמוך לסעודה ביד. כל מקום שאסור לקלוף בקולפן ומותר רק ביד- מותר גם כן שימוש בסכין משום שסכין נחשב כידו. הרחבה לתשובה: נחלקו הפוסקים בדין קילוף פרות וירקות בשבת: 1. רמ"א (סימן שכ"א) ומשנה ברורה (שם): אסרו לקלוף כל פרי מקליפתו בשבת משום בורר אלא אם כן קולפו סמוך לסעודה ביד. 2. השמירת שבת כהלכתה: חילק בין פרות שקליפתם נאכלת ולכן אינה נחשבת פסולת לבין פרות שאין קליפתם נאכלת ונחשבת פסולת ובקילופם עובר על הפרדת פסולת מאוכל. 3. החזון עובדיה: חילק בין פרי שקליפתו דבוקה אליו (כתפוח ותפוז) שהקליפה והפרי נחשבים כדבר אחד ואין בהפרדתם משום בורר, לבין פרות וירקות שאין קליפתם מחוברת אליהם (כבצל ושום) שנחשבים כשני מינים המעורבים יחד. 4. המנוחת אהבה: כתב לחלק כחילוקו של החזון עובדיה אלא שלמעשה כתב כיון דהוי ספק איסור דאוריתא אזלינן לחומרא כשיטת הרמ"א. והוסיף שבמקום שיחד עם הקליפה ניטל גם קצת מהפרי אין כלל איסור בורר לכולי עלמא משום שלא מפריד כלל במקום התערובת (דהינו מקום החיבור בין הקליפה לפרי), אלא הוא כחותך חלק מן הפרי. הרב אליעד בן דוד כולל הלכה ישיבת בית אל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il