שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • יחוד

ייחוד עם זוג לא נשוי

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ג טבת תשע"ד
שאלה
שלום יש לי אח שחזר בשאלה וחי עם בת זוגו ללא נישואים כבר שנתיים. האם מותר לי לבקר אותם ולישון אצלם או שזה אסור בגלל הייחוד עם "גיסתי"? מצד אחד אולי מותר לישון אצלם מדין ש"בעלה" שם בגלל שהם בזוגיות אף שאינם נשואים? או שבגלל שהם חילונים ואינם מקפידים בדיני אישות אולי אפילו ביום אסור לבקרם?
תשובה
לשואל, שלום! בגמרא נאמר שמותר לאישה להתייחד עם שני אנשים כשרים, ולא עם "פרוצים". סתם אנשים יראי שמיים הם בגדר "כשרים" לעניין זה (רמ"א אה"ע סי' כב ס"ה). כאן מדובר על אחד כשר ואחד שיש להגדירו לעניין הלכה זו כ"פרוץ" (להגדרתו עיין ציץ אליעזר ח"ו סי' מ פ"ג ושבט הלוי ח"ה סי' רב). הדעות חלוקות על יחוד עם כשר ופרוץ (עיין אנצי' תלמודית ערך יחוד עמ' תשב), אבל גם הדעה המקילה מניחה שהכשר והפרוץ יגנו זה על זה מפני מכשול, ולא כנדון דידן שהאחד נכשל בוודאי. צד ההיתר שכתבת, להחשיב אותו כ"בעלה", שנוי במחלוקת: בשו"ת ישכיל עבדי (ח"ה אה"ע סי' כב) כתב כדבריך, שאיש ואישה הגרים ביחד בקביעות בלא חופה וקידושין מן הסתם מקפידים זה על זה כבני זוג נשואים, ולדעתו מותר להתייחד עם אישה זו אפילו כשהאיש אינו בביתו אלא במקום אחר באותה עיר, כדין "בעלה בעיר". לעומת זאת בציץ אליעזר (ח"ו סי' מ פרק יז אות ט) סובר שאין בזה היתר "בעלה בעיר", "ואולי גם לא אפילו כשהוא נמצא בבית אתה". מעיון בתשובותיהם ניכר שהמחלוקת ביניהם היא בהערכת המציאות, האם בני זוג החיים בדירה אחת בלא חופה וקידושין נאמנים זה לזה (לגבי זוג נשוי בנישואין אזרחיים, שאמנם אסורים על פי ההלכה אך הקשר בין בני הזוג מוסדר, או זוג גויים נשואים, מקובל שקיים דין "בעלה בעיר", והספק הוא במצב של חיים ללא נישואין רשמיים). בדעת הציץ אליעזר החזיקו גם פוסקים נוספים (נטעי גבריאל, יחוד, פל"ו סעיף יג; 'גן נעול' פ"ט סעיף מז). לעניות דעתי, ובהתחשב בדברי הריב"ש (סי' תכה) שאיסור יחוד עם הנידה הוא מדאורייתא, נראה שיש לנקוט כדעת הציץ אליעזר וסיעתו. מאחר שחז"ל התירו ב"בעלה", אין להתיר מכוח סברה במי שאינו בעלה משום בחינה רשמית כלשהי. במציאות בוודאי הרוב המכריע של הזוגות הללו שומרים אמונים זה לזה ורואים התערבות צד שלישי כבגידה, בפרט אם שכרו דירה משותפת לשם חיים משותפים, אך יש לצערנו גם כאלה המופקרים לגמרי (ולמרבה הצער, יתכן שדברי בעל ישכיל עבדי היו יותר נכונים בזמנו מאשר בזמננו). והעיקר: כאשר הקשר אינו ממוסד אין קו ברור ומוגדר המאפשר להבדיל בין זוגיות קבועה לקשר ארעי ולא מחייב (פרט להתרשמות אישית, שבוודאי אי אפשר להסתפק בה כהוראה כללית לציבור), ולכן יש לאסור. בהלכות יחוד אנו רואים שחז"ל חששו גם למצבים שהסיכוי למכשול אינו גדול, ועלינו להיצמד לכלליהם וגדרותיהם באופן טכני, כשם שלא חילקו, למשל, בגיל האיש והאישה. כמובן, תוכל לבקר את אחיך עם אח או אחות נוספים. מאחר שגם בציץ אליעזר לא קבע בנחרצות שאסור אפילו בנוכחותו (וכלשונו הנ"ל "אולי"), וגם יש אומרים שייחוד עם שני אנשים בכל אופן שהוא אינו אסור מן התורה אלא מדרבנן (חוות יאיר סי' עג וחכמת אדם סי' קכו, ועיין ציץ אליעזר ח"ו סי' מ' פרק ב), יש מקום להקל בתנאים הבאים: א. מדובר בזוג ששכרו דירה משותפת כדי לחיות יחד, ובמקרה זה סברת בעל ישכיל עבדי הנ"ל נראית. ב. אם קיימות נסיבות מיוחדות שעושות את הביקור שלך לנחוץ דווקא באופן זה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il