שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • תרומות ומעשרות - ממה?

איזה פרי נחשב הפקר?

undefined

מכון התורה והארץ

י"א תשרי תשס"ה
שאלה
מה ההגדרה של פירות הפקר? האם עצים שגדלו בבוסתנים שננטשו משנת 48 חייבים בהפרשת תרומות גם באכילה בחוץ או רק בהכנסה הביתה?
תשובה
אם העצים ננטשו, ואין לפירות דורש, ואף אפשר להיכנס למקום בלא שמישהו מתנגד לכך ודורש בעלות על המקום ועל הפירות, הרי הפירות הם הפקר ופטורים מהפרשת תרומות ומעשרות. כיוון שהפירות פטורים מתרו"מ, אזי אין מתחדש חיוב בעת הכנסת לבית, ראה רמב"ם הל' תרומות פ"ב הי"א-הי"ב. בברכת התורה והארץ, הרב יואל פרידמן. כיצד יש לאכול את פירות ההפקר?
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il