שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מזוזה

מזוזה במקום המשמש גם ככניסה למקלחת- המשך

undefined

הרב עזריה אריאל

שאלה
ראשית כל תודה רבה! הרב אמר "אם החדרים האחרים הם חדרי מגורים לכל דבר, ומצד עצמם הם חייבים במזוזה..". האם דין זה נאמר אף אם לחדרי המגורים ישנו פתח נוסף שהוא הפתח הראשי לחדר המגורים ובו יש מזוזה? תזכו למצוות!
תשובה
לשואלים, שלום! גם באופן זה צריך לקבוע מזוזה בכל הפתחים, כמבואר בשו"ע יו"ד סי' רפו סעיפים יז-יח, ובניסוחו הברור של הקיצור שולחן ערוך (סימן יא סעיף א): "מצוות עשה לקבוע מזוזה בכל פתח, ואפילו יש לו כמה חדרים, ולכל חדר כמה פתחים העשויים לכניסה ויציאה, אף על פי שהוא רגיל רק באחד מהן, מכל מקום כולם חייבים במזוזה".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il