שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר בראשית

שבט יששכר לעומת שבט לוי

undefined

הרב רפאל וסרטיל

י"ז טבת תשע"ד
שאלה
שלום. נאמר שרק שבט לוי עסק בתורה בזמן שיעבוד במצרים (נא תקנו אותי אם הסברה הזאת שגויה). עם זאת שבט יששכר הוא זה שזכה לברכה לעמל בתורה מיעקב אבינו. מדוע שבט יששכר לא עמלו בתורה בזמן השיעבוד?
תשובה
הסיבה לכך ששבט לוי לא נשא בעול השעבוד מבוארת בחזקוני (שמות ה, ד), וכך הוא כותב: מפני מה זכו שבטו של לוי להיות חפשי משיעבוד מצרים? כששעבדו מצרים בישראל, מתחלה היה פרעה משעבד עצמו עמהם כדי שיתאמצו במלאכה, כדדרשינן "בפרך" - בפה רך. באותה שעה נזכר שבטו של לוי מה שצוה יעקב בשעת פטירתו, שלא ישאהו לוי לפי שהיה עתיד לשאת את ארון הקודש ולא רצה לשעבד את עצמו, ולא הכריחם פרעה. מיום ההוא והלאה הוקבע להיות משועבד כל מי ששעבד עצמו. ועוד נמצא באגדה: אברהם מסר כל קבלת התורה ליצחק, ויצחק ליעקב, ויעקב ללוי, ולוי וזרעו הושיבו ישיבות במצרים. ולפי שלא היו יודעים שום מלאכה ולא נסו בה, רק בתורה היה כל עסקיהם, לא נשתעבדו במצרים. ורמב"ן כתב: ומנהג בכל עם להיות להם חכמים מורי תורתם, ולכן הניח להם פרעה שבט לוי שהיו חכמיהם וזקניהם, והכל סיבה מאת ה'. לפי טעמים אלו אין כל קושי בשאלה מדוע שבט יששכר שועבד. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il