שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • דרכי הגאולה

אכילת בשר לויתן

undefined

הרב רפאל וסרטיל

י"ח טבת תשע"ד
שאלה
האם בשר לויתן הינו כשר למאכל? האם יש לו סנפיר וקשקשת?
תשובה
לשואל שלום, בסוף פרק 'אלו טריפות' (חולין סז ע"ב) מובא: "תניא, ר' יוסי בן דורמסקית אומר, לויתן דג טהור הוא, שנאמר: גַּאֲוָה אֲפִיקֵי מָגִנִּים (איוב מא, ז), תַּחְתָּיו חַדּוּדֵי חָרֶשׂ (שם, כב), 'אפיקי מגנים' - אלו קשקשים שבו, 'תחתיו חדודי חרש' - אלו סנפירין שפורח בהן". המהרש"א שם מקשה: למה צריך להוכיח שהלויתן דג טהור, הלא ידוע מאמרם ז"ל (בבא בתרא עה ע"א): "עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן", וכי יאכיל הקב"ה לצדיקים לעתיד דבר טמא. ומתרץ, כי אמנם היה מקום להסתפק במהותו של הלויתן, האם הוא מין דג טהור, כי יתכן שהוא מין אחר, כגון "עוף הדר במים כמו בר אווזא", ולכן הוכיחו בגמרא שהוא מין דג טהור, "שהרי יש לו קשקשים וסנפירים כשאר דגים טהורים". בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il