שאל את הרב

  • הלכה
  • נוסח והגייה

נוסח החסידים הקדמונים

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

כ"ד טבת תשע"ד
שאלה
לפנינו מספר נתונים: # החסידים, תלמידי הבעש"ט, תיקנו נוסח תפילה ע"פ נוסח האריז"ל # בהעברת הנוסח יכולים לצוץ שיבושים שהיו הכתבי יד באותה תקופה, ולכן יתכן שמנהגי החסידים ונוסחי תפילותיהם משובש. # נוסח ע"מ הוא הנוסח המדוייק של האר"י (כמו שכתב החיד"א כמדומני). כעת, יש הבדלים בין נוסח ספרד לע"מ פה ושם. אבל השוני העיקרי שבולט היום וגורם להטמעת הציבור הדתי-נוסח ספרד בתוך נוסח אשכנז זה השוני במנהגי התפילה כגון עמידה-ישיבה בקדיש וברכו, שיר למעלות בערבית, קדיש בתחילת ערבית, ישיבה בשירת הים וכו’ ברצוני לשאול את כבוד הרב כיצד יש לנהוג (יש לציין שהאריז"ל כתב שקדיש שתפסו מיושב- ימשיך לשבת) בדיני ישיבה בקדיש וישיבה בשירת הים וישתבח ואם הרב יודע על עוד מנהגי האר"י שלא מופיעים כיום בסידורי ספרד. האם לשבת בקדיש כאר"י או לעמוד כמו מנהג תלמידי הגר"א לענ"ד, אין להתחשב מנהגי אבותי האחרונים כי גם סידורם היה ועודנו משובש. תודה רבה, י.
תשובה
החסידים אימצו רק את נוסח התפילה הספרדי בגלל הכונות שבו אך לא את פסקי ההלכה, המנהגים ההברה וכו' של הספרדים. וגם בתפילה אימצו רק את השלד המרכזי אך באשר לפיוטים סליחות וכדו' נשארו כמנהג אשכנז (האריז"ל עצמו אמר פיוטים אשכנזיים). מכיוון שהסידור ובעיקר המחזור נשארו אשכנזים ורק נוספו שינויים עפ"י נוסח ספרד נוצרו שיבושים רבים בנוסח ספרד החסידי- כגון מכאובינו מכותינו ועוד פעם מכותינו, חסידי חב"ד היו היחידים שלא עשו זאת אלא הדפיסו סידור חסידי עפ"י נוסח ספרד המדויק אם כי בתיקונים מסוימים. בעקבותיהם הלך ר' שלמה טל בסידור רינת ישראל שאף הוא מדויק אם כי עדיין יש בו כמה שינויים, לפני כעשר שנים הוציא לאור חסיד בויאן ר' דניאל מרדכי דימר את סידור האריז"ל המדויק בשם "תפילת חיים" שלדעתו על פיו התפלל הבעש"ט. מומלץ למתפלי נוסח ספרד לאמץ בעקרון סידור זה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il