שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • תורה שבכתב ושבעל פה

אמירת פסוקים בעל פה

undefined

הרב יאיר וסרטיל

כ"ב טבת תשע"ד
שאלה
שלום כבוד הרב. ראיתי שיש הלכה שאסור להגיד פסוקי תורה, תהילים בעל פה. אם אני בזמן שמוריד את התפילין, או הולך ברחוב או סתם אומר פסוקים לשם מצווה- אסור בעל פה? אני סתם אומר פסוקים מהפרשה של הבר מצווה שלי או כל מיני פסוקים מתהילים שאני זוכר בעל פה, האם זה אסור? אני רגיל לומר כל מיני פרקים מתהילים בעל פה בכל יום בזמן הורדת תפילין או בכל מיני זמנים שאין לי מה לעשות, מה לעשות במקום ? תודה רבה
תשובה
עיין משנה ברורה סימן מט ס"ק ו, שנחלקו הפוסקים אם הדין שאין לומר בעל פה נאמר דווקא כאשר מוציא הרבים ידי חובתם או לא, ולכתחילה ראוי להחמיר בזה מלבד הדברים המבוארים בשו"ע שם שמותר. וכן כתב שם במפורש בשם החוות יאיר שתהלים מותר לומר בעל פה משום שמטרתם לעורר רחמים ונחשב כתפילה. לכן נראה שאם באפשרותך לומר משניות בעל פה או את שאר הדברים המוזכרים בשו"ע כגון קריאת שמע ופסוקי דזימרה או תהלים עדיף, אך אם אין באפשרותך ודאי עדיף שתאמר בעל פה משלא תאמר כלל דברי תורה, שכן התוס' ביומא כתבו שאין זה אלא מצווה מן המובחר ובספר יראים (סי' קכח) וכן ביד מלאכי (כללי הדינים כלל קסב) בשם הרב חיים אבולעפיא (בספרו מקראי קודש) כתבו שזהו ספק דרבנן, ואם כן ודאי עדיף שלא תיבטל מתורה אלא תלמד ותסמוך על הפוסקים הרבים שהקלו בכך וביניהם הגר"א. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il