שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • עובד ומעביד

דיני ממונות - עובד ומעביד

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"ח טבת תשע"ד
שאלה
כתוצאה מכך שבמקומות עבודה מסויימים חלק גדול מהעבודה מתבצע באמצעות מחשב (למשל בחברה בה אני עובד בתחום ההייטק-פיתוח תוכנה), קשה למנוע מהעובד לגלוש באינטרנט. כיצד עלי לנהוג, והאם יש בזה אפילו ענין של "לא תחסום" ? אציין, כי הנהלת החברה איננה מתנגדת לשימוש קצר באינטרנט למטרות פרטיות.
תשובה
שלום וברכה, ודאי שאסור לעובד לחרוג מהכללים של החברה ולגלוש יותר מן המותר ואם עושה זאת עובר על איסור גזל. לכן אם יש באפשרותך למנוע זאת, אתה מחויב כדין השבת אבידה ומצוה להפריש מאיסור. הרי חז"ל (ברכות פרק ב משנה ד) התירו לעובד להתפלל בראש הזית כדי שלא יפסיד את מעבידו. (לדינא הפוסקים אומרים שכיום נשתנה דין זה ובד"כ אין המעביד מקפיד שהפועל יתפלל במקום מסודר) בהקשר לכך סיפר הרב שמואל הכהן קוק זצ"ל, אחי מרן הראי"ה קוק זצ"ל: פעם אחת באו לפני מרן הרב קוק זצ"ל איש ואשה נשואים, שחפצו להתגרש. מסר הרב את הענין לדיינים, והללו אינם ממהרים. והזוג - חייהם אינם חיים. כשראו הדיינים שאין תועלת בשהיות, החליטו לטפל בהכנת הגט. נכנסו בענין זה אל הרב, אך הוא אמר להם שיחכו עוד כמה ימים. ולא הבינו מדוע אמר להם לחכות עוד, לאחר שבני הזוג סבלו כ"כ הרבה. לאחר כמה ימים בא יהודי - והתברר שהוא הבעל האמיתי של האשה, וזה שרצה לתת גט, בכלל לא היה הבעל. ואח"כ התברר שהעדים שהעידו על כך היו עדי שקר. הכל ראו כאן מופת. אבל כשנדרש הרב לזה, הסביר בפשטות, שכן אחד מן העדים היה פקיד. ופקידים לוקחים לפעמים "פכים קטנים" מהמשרד דרך-אגב: נייר, מכשירי כתיבה וכו' - ולכן חשש הרב שמא עדות פקידים פסולה, ורצה הרב לחקור על הפקיד, אם אמנם יש לפסול את עדותו - ובין כה וכה בא הבעל... (שבחי הראי"ה עמ' קט) בברכה, הרב משה מאיר אבינר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il