שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • בגדים וקשירה

קריעת צמיד בשבת

undefined

רבנים שונים

א שבט תשע"ד
שאלה
לבשתי בשבת צמיד מבד שהכאיב וגרם לי צער האם מותר לקרוע אותו בשבת?
תשובה
לשואלת שלום! מותר לקרוע את הצמיד אם הוא מצער אותך. הרחבה: מצינו שהתירו חז"ל לעשות מלאכה שאינה צריכה לגופה משום צער. מלאכה שאינה צריכה לגופה אסורה מדרבנן, אך מחמירים בה יותר משאר איסורי דרבנן. בקריעת בד יש איסור קורע. מדאורייתא חייבים רק על קריעה שהיא על מנת לתפור כיון שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה, אך מדרבנן אסור גם שלא על מנת לתפור. קריעה זו שלא על מנת לתפור היא קלקול. נחלקו הראשונים במקרה שקורע שלא על מנת לתפור, אך מקריעתו יוצא תיקון (לדוגמא: קורע בגד כדי להפיג את כעסו) אם חייב, ופסק המשנה ברורה (סי' ש"מ ס"ק מ"ג) כדעת הסוברים שכל שיש תיקון מהקריעה חייב. לדעה זו קריעה כזו שיש בה תיקון נחשבת כמלאכה שצריכה לגופה. קריעת צמיד כדי שלא יכאיב אינה נחשבת תיקון, אלא כמניעת כאב וכמלאכה שאינה צריכה לגופה. לכן, כיון שקריעת הצמיד היא קלקול, ומצינו שהתירו לעשות מלאכה שאינה צריכה לגופה במקום צער, כל שכן שיהיה מותר לקלקל שהוא איסור דרבנן יותר קל ממלאכה שאינה צריכה לגופה. ברכה והצלחה! הרב משה ברש כולל הלכה ישיבת בית אל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il