שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר במדבר

"בהעלותך את הנרות"

undefined

הרב רפאל וסרטיל

י"ט אדר א' תשע"ד
שאלה
שלום וברכה, בפרשת בהעלתך העלתי כמה שאלות על הפסוק הראשון: "דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלתך את הנרות אל-מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות" 1.למה לא כתוב בהעלתך אל הנרות במקום בהעלתך את הנרות? 2.למה כתוב פני ולא אל המנורה? 3.למה כתוב דבר אל אהרון הרי לאהרון יש גם את רוח הקודש?
תשובה
לשואל שלום, לשאלתך הראשונה נדרש רש"י (במדבר ח, ב). בפירושו הראשון מבאר רש"י שהכהן מצווה להדליק עד שתהא השלהבת עולה מאליה. כלומר הכהן לא ידליק וילך לו, אלא ימתין וידליק את הלהבה עד שלא תצטרך עוד לתיקון והטייה. לכן נאמרה לשון 'עליה' ולא 'הדלקה' ולכן נאמר 'את', שכן הכהן מעלה את השלהבת. גם לפי הפירוש השני הדבר מבואר. לפי פירוש זה מעלה היתה לפני המנורה, והמשמעות היא: כשאתה מעלה את הפתילות, על המעלות שלפני המנורה, דאג שתסדרם שיהיו פונים מול הנר האמצעי. גם לשאלתך השניה נדרש רש"י באמרו: "אל מול נר אמצעי שאינו בקנים, אלא בגוף של מנורה". וכך מבארו רבי יעקב צבי מקלנבורג, בעל "הכתב והקבלה": "פני הוא מענין 'פנימי' הפך החיצון, וזה היה באופן שראשי הפתילות מהנרות הצדדים היו פונות כלם אל נר האמצעי, ונר האמצעי היה פיו לנכח עצמו כמנהג כל הנרות, שאינה נוטה לאחת מן הצדדים, ובאופן זה היה כל שבעת הנרות מאירות אל מול האמצעי הפנימי". באשר לשאלתך השלישית אודות הפניה האלקית למשה שיאמר לאהרן ולא ישירות לאהרן, כבר דרשו חז"ל (ספרי זוטא יח, ב): "'ויאמר ה' אל אהרן', הא למדת מכל הדברות שנאמרו לאהרן, על ידי משה נאמרו לו, ומה תלמוד לומר 'לאהרן', אלא כדי היה הדבור לאהרן, אלא שגדולת משה גרמה". כלומר אמנם אהרן היה ראוי לנבואה, אלא שגדולת משה גרמה לכך שהדיבור האלקי אל אהרן עבר דרך משה רבנו. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il