שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

לבישת סוודר בחורף גורמת לשכחה?

undefined

הרב עזריה אריאל

ב שבט תשע"ד
שאלה
האם לבישת סוודר בחורף נחשבת גם כן ללבישת שני מלבושים?
תשובה
לשואל, שלום! החשש מפני שכחה בלבישת שני מלבושים נאמר כאשר הם מונחים זה בתוך זה ולובשים אותם בבת אחת. אין שום בעיה בלבישת כמה בגדים אחד מעל השני בזה אחר זה. ראה במגן אברהם סימן ב ס"ק ג בשם האר"י ז"ל בשער הכוונות וביאור העניין על פי הסוד בבן איש חי, שנה ראשונה, הקדמה לפרשת בראשית, על הפסוק: "ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם". על דרך הפשט יתכן שהעניין של שכחה בזה הוא משום שהתלבשות כזו מלמדת על בהילות וחוסר סדר, שהוא אחד הגורמים העיקריים לשכחת הלימוד, וכך ראיתי מובא בשם הרב דסלר זצ"ל (מכתב מאליהו ח"ה עמ' 116). אגב, לדעת הרמב"ם הכהן הגדול לבש את החושן והאפוד בבת אחת (הלכות כלי המקדש פרק י הלכה א, וראו 'שערי היכל' על מסכת יומא, מערכה קפא). יתכן שהם נחשבו כבגד אחד, או שיש להסביר זאת על פי הטעם האמור, שהבעיה היא בלבישה בהולה, אבל כאשר הדבר מתוכנן ונצרך מטעם כלשהו אין בכך בעיה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il