שאל את הרב

  • הלכה
  • היטמאות למת

היתר לכניסת כהנים לבית חולים

undefined

הרבנות הראשית לישראל

ד שבט תשע"ד
שאלה
היות ששאלוני כהנים, האם מותר להם לבקר חולים בבתי חולים בגלל טומאת מת,עמלתי להגיע להיתר מבוסס,ורציתי לדעת את חוות-דעת של הרב,כי ראיתי שאסרו ולא ברור למה. א) 1- יש דעת ראשונים שאיסור טומאת מת דאוריתא נדחה בגלל כבוד הבריות וצורכי מצוה. והחזו"א, יו"ד, רי, טז סומך על זה וכותב שאפשר לסמוך על זה ולבקר חולה לדעת הבה"ג זה דאורייתא, ולרמב"ם ,אבלות,יד, שורשו מה"ת. 2- טומאה שעוברת דרך חלון לחדר שהכהן נמצא, אמנם הרבה כתבו שזה מה"ת, אך דעת הישועות יעקב, או"ח, שמג שזה דרבנן, וכך לדעתו זה דעת הש"ך שעב,ב. וכ"ד התשב"ץ,ג,א. וכן הגהות אמרי ברוך ,שעב, מצדד לפשט דברי הש"ך שזה דרבנן. 3- להגיד לכהן לסגור את הדלת בחדר שנמצא, ואז דעת הרבה פוסקים שטומאה שסופה לצאת, רק מדרבנן הכהן מוזהר עליה [כמוסבר בספר הנפלא פתח האהל,א,ה] 4- דעת מהרשם,ח"ד,קג ועוד שמותר לכהן להכניס עצמו לספק טומאה ברה"ר [בית החולים נחשב רה"ר, כמובא בספר ועלהו לא יבול] 5- גליון המהרש"א בסימן שעב כותב, שיש לעשות כסניף לספיקות לגבי יחוס כהנים בזה"ז. הצמח צדק בשו"ת, אבן העזר,יא. 6- יש אחרונים שצרפו את דעת הראב"ד שאין טומאה אחר טומאה. אבני נזר,יו"ד, תסו, ז. שו"ת רע"א, יח. שו"ת רבי עזריאל, יו"ד,עמוד שכד. 7- עדיף שיבקרו לפני השקיעה ויצאו לפני השקיעה, שאז גם חלילה אם נפטר משהו, עד שיוציאו אותו זה יהיה אחרי צאת-הכוכבים, ודעת הבא"ח בספרו עוד יוסף חי,תצוה, יא, זה מותר כי סוף טומאה צאת זה רק באותו יום. ב) גם אם יש בבית חולים מכון פתלוגי שאז כמעט ודאי שיש שם מתים,אם לחולה מאוד חשוב שהכהן יבקרו עדיין אפשר לצרף לס"ס, את סניפים 1,2,5,6
תשובה
ב"ה שלו-ם וברכה יפה חפשת היתרים. אולם אי אפשר להתיר ליחידים מחשש שכל נושא הטומאה יפרץ. וידועה סברת המנחת חינוך (רסג) שסיבת האיסור היום למרות שהכוהנים טמאים כי טהרה עושים ביום השלישי ואולי יבנה המקדש ולא נוכל לטהר את הכהן שנטמא שוב עד יום שלישי. בברכה הרב חגי בר גיורא
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il