שאל את הרב

  • הלכה
  • צריך ליטול ידים?

נטילת ידיים אחרי הנקה

undefined

הרב עזריה אריאל

ו שבט תשע"ד
שאלה
שלום, למדתי שאחרי הנקה עלי לשטוף ידיים לפני אמירת דברים שבקדושה. האם אני חייבת בזה גם לפני שאני שרה לתינוקת שירי קודש? תודה!
תשובה
לשואלת, שלום! שירת שירי קודש, אם יש בהם פסוקים או הזכרת שם ה', דינה כאמירת דברים שבקדושה. אבל ההנחה שההנקה מחייבת נטילת ידים איננה מוסכמת. בבן איש חי (שנה ראשונה, תולדות, יז) כתב שמה שמקובל לגלות בזמן ההנקה דינו בזמן ההנקה כמקום מגולה (כמובן, רק לעניין דין זה של נטילת ידיים, ולא לעניין דיני צניעות). ואף שיש חולקים (שו"ת לבושי מרדכי מהדו"ת או"ח סי' כא), מסתבר לענ"ד שכאשר ידוע לך שהמקום נקי מזיעה וכדומה, ואין שום לכלוך בידייך כתוצאה מההנקה, אין צורך בנטילת ידיים. סברה זו שמקום רחוץ אינו מצריך נטילת ידים מופיעה בכמה אחרונים שהובאו ביביע אומר ח"ה או"ח סי' א אות ה (אלא שחלקם החמירו ברגליים נקיות) ובציץ אליעזר חי"ב סי' ו. אך בשו"ת תורה לשמה סי' יג סובר שגם מי שרחץ חלק מגופו, אם כבר ניגב אותו - צריך ליטול ידים אם נגע בו, כי לא חילקו חכמים בדבר, וכן בהליכות שלמה, תפילה, פ"כ סט"ו. מכל מקום, בצירוף סברת הבן איש חי הנ"ל נראה להתיר בפשטות. לאור זאת, גם בזמן ההנקה עצמה מותר לך לשיר שירי קודש, אפילו כשהגוף אינו מכוסה (שו"ע או"ח סי' עד ס"ד).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il