שאל את הרב

  • הלכה
  • בבוקר

נטילת ידיים שוב בעלות השחר

undefined

הרב יוסף אפריון

י"א שבט תשע"ד
שאלה
מי שכבר לפני עלות השחר נטל ידיו ,האם יכול להקל לא ליטול שוב שיגיע עלות השחר [כי סובל מפצעים בידיו] על סמך הגמרא ביומא כב- אמר רבי יוחנן אם נטל ידיו בלילה לצורך הרמת הדשן בעלות השחר אין צריך לקדש ידיו שוב, ופסק זאת הרמב"ם בהלכות ביאת מקדש ה, ט?
תשובה
שלום יש לדון האם יש להשוות דיני קידוש ידים ורגלים לנטילת ידים שחרית. עיין מה שכתב בזה דמשק אליעזר על באור הגר"א ד טו, ושפת אמת על הגמ' ביומא שדייק ברש"י וברמב"ם שזהו רק כשקידש ידיו ורגליו סמוך לעלות השחר. גם ראיתי שציינו לספר נפש חיה שדן בזה ואינו תחת ידי. כל טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il