שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • כתיבה, קריאה וניירות

התבוננות באלבום בשבת

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"א סיון תשע"ד
שאלה
שלום כבוד הרב, בישיבה בה אני לומד הסביר הרב שלכתוביות הקטנות שמופיעות מתחת לתמונות בעיתונים/ אלבומים יש דין של שטרי הדיוטות (ע"פ מ"ב סימן שז) ולכן יהיה אסור להסתכל באותן כתוביות. נראה לי אבסורדי שמותר לי להסתכל בתמונות באלבום החתונה שלי אך אסור לי לקרוא בכתובית המצורפת מי מצולם בתמונה. האם אכן הדבר כך?
תשובה
לשואל, שלום! בכיתוב התמונות שבעיתונים מסתבר להקל, משום שהטעם המרכזי לאיסור קריאה ב"שטרי הדיוטות" הוא שמא ימחקו את הכתב, וטעם זה לא שייך בדברי דפוס ובוודאי לא בעיתון, שמי שמוצא בו טעות אינו מתקן אותה. לעומת זאת האלבום הביתי שרשמתם בו פרטים שונים לצד התמונות מתאים לכאורה למה שגזרו חכמים שלא לקרוא רשימות שונות מחשש שתגלה טעות או פרט הזקוק לעדכון וימחקו אותו, ולכן יש להימנע. וראה על כך בילקוט יוסף סי' שז סעיפים יח-יט, תשובת הרב מאיר מאזוז שליט"א ב'אור תורה' תש"ן סי' יג, ובמאמרו של הרב איתם הנקין 'קריאת דברי דפוס בשבת בימינו' ב'מלילות' ג (תש"ע), עמ' 61 הערה 46. אמנם יתכן לומר שהחשש למחיקה הוא רק בקריאה ברשימות חדשות או מתעדכנות באופן תדיר, ולכן באלבום תמונות שכבר מוכר לכם ואין חשש שיעדכנו פרטים כעת תוך כדי הקריאה מותר לעיין בו. ומצאתי בספר 'פניני הוראה' (עמ' 82) בשם הרב יהושע נויבירט זצ"ל שלכתחילה יש להימנע מכך אבל אין למחות ביד המיקל, משום שבאלבום אין חשש מחיקה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il