שאל את הרב

  • הלכה
  • בבוקר

נטילת ידיים של בוקר בבת אחת

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ט שבט תשע"ד
שאלה
שלום רב,רציתי לשאול בקשר לנטילה: שאני קם בבוקר אני רוצה מיד לידי ליטול ידיים אני יודע שצריך 3 פעמים כל יד,רציתי לשאול האם ניתן לקחת קערה ולשפוך בה מים (3 רבעים מהקערה מים) וליטול את שני ידי בבת אחת 3 פעמים (לא כל יד לסירוגין) וזה כשר לגמרי ע"פ ההלכה? תודה.
תשובה
לשואל, שלום! נראה שהצעתך לשפוך מים על שתי הידיים בבת אחת איננה תחליף נכון לנטילה בסירוגין. הצורך ליטול ג' פעמים מפני 'רוח רעה' השורה עליהם מוזכר בגמרא (שבת קט ע"א): "רבי נתן אומר: בת חורין היא זו, ומקפדת עד שירחוץ ידיו שלש פעמים". יש אומרים שלהסרת הרוח הרעה צריך ליטול שלוש פעמים ברציפות דווקא על כל יד ('סדר היום', כוונת נטילת ידים), ויש אומרים שהנטילה צריכה להיות לסירוגין ('שער הכוונות' מאת ר' חיים ויטאל בשם האר"י ז"ל, דף א), והסביר: "ולא תרחצם יחד ג' פעמים כל יד אלא פעם אחת ביד זו ופעם אחרת ביד השניה בסירוגין, כי על ידי כן רוח הטומאה... דולגת וקופצת עד שנעתקת לגמרי משם", וזהו המנהג המקובל. לכאורה כוונתו באומרו "ולא תרחצם יחד ג' פעמים כל יד" לשלול גם אפשרות זו שהצעת, לשפוך על שתי הידיים בבת אחת. גם הנימוק שעל ידי הסירוג רוח הטומאה קופצת ודולגת, מובנו לכאורה שהסירוג גורם לרוח לנוע מיד ליד הלוך ושוב ותנועה זו מחלישה אותה (כך ראיתי שפירש ב'משמרת מועד' שבת קט ע"א, ויש גם פירושים אחרים לעניין הקפיצה). אם כן, שפיכה בבת אחת על שתי הידיים איננה מועילה. וכן משמע מכמה אחרונים (כגון בארצות החיים שם) שדנו כיצד ניתן לצאת ידי שתי הדעות הנ"ל ולא הציעו ליטול ידיים בעזרת מישהו אחר בשפיכה בבת אחת על שתי הידיים (שהרי מסתבר שלדעה הראשונה זה מועיל). אמנם מצאתי בשו"ת צמח יהודה (למקובל הירושלמי הרב יהודה זרחיה סגל זצ"ל, ח"ג סי' א) שכתב כדבריך שגם שפיכה על שתי הידיים בבת אחת מועילה כמו סירוגין (הוא דן בשאלה כיצד ניתן לקנות אוכל שהוכן על ידי אנשים שלא נטלו ידיהם כראוי בבוקר, וכתב שמן הסתם גם הם שוטפים ידיהם כמה פעמים בבת אחת וזה מועיל כסירוגין; ועל בעיה זו עיין גם יביע אומר ח"ד או"ח סי' א אות י), ומהמקורות הנ"ל נראה לענ"ד שלא כדבריו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il