שאל את הרב

  • הלכה
  • האם מברכים במקרים שונים

אוכל על השולחן וקינוחים

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

י"ח שבט תשע"ד
שאלה
לרב שלום, אילו מאכלים נחשבים לקינוחים ואינם נפטרים בברכת המזון?
תשובה
ר' שולחן ערוך אורח חיים סימן קעז סעיף א דברים הבאים בתוך הסעודה, אם הם דברים הבאים מחמת הסעודה דהיינו דברים שדרך לקבוע סעודה עליהם ללפת בהם את הפת, כגון: בשר, ודגים, וביצים, וירקות, וגבינה, ודייסא ומיני מלוחים, אפי' אוכלם בלא פת אין טעונין ברכה לפניהם, דברכת המוציא פוטרתן; ולא לאחריהם, דברכת המזון פוטרתן; ואם הם דברים הבאים שלא מחמת הסעודה, דהיינו שאין דרך לקבוע סעודה עליהם ללפת בהם את הפת, כגון: תאנים וענבים וכל מיני פירות, אם אוכל אותם בלא פת, טעונין ברכה לפניהם דברכת המוציא אינה פוטרתן, דלאו מעיקר סעודה הם; ואינם טעונים ברכה לאחריהם, דכיון שבאו בתוך הסעודה בהמ"ז פוטרתם; ואם בתחלת אכילתו אכל הפירות (עם הפת) ובסוף אכל עמהם פת, אפילו אם בינתיים אכל מהם בלא פת, אינם טעונים ברכה אף לפניה. וראה שם במשנה ברורה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il