500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 203434


Varnish cache server

שאל את הרב

  • הלכה
  • קדיש

אמן לאחר יתגדל ויתקדש

undefined

רבנים שונים

ט"ז מרחשון תשס"ה
שאלה
מודע עונים אמן לאחר אמירת "יתגדל ויתקדש שמה רבה" הרי אם כבר היה צריך לאומרו לאחר "בעלמא די ברא דכרעותה" כי הרי התרגום הוא "יהא שמו הגדול מבורך בעולם שברא כרצונו" ואז אמן, מדוע מפיסקים את המשפט באמצע ללא הגיון תחברי?
תשובה
אכן השו"ע בסימן נו סעיף ב' לא הזכיר לומר את האמן לאחר שמיה רבא והדבר היה לפלא בעיני המשנב"ר לאחר שהזכירו בבית יוסף וכן ברמב"ם. אך כנראה השו"ע הרגיש בנקודה שציינת. ואולם אפשר להסביר שהאמן בעצם נאמר על יתגדל ויתקדש שמיה רבא אף שזה באמצע משפט, כי בעלמא די ברא כרעותיה הוא בעצם ציון מקום איפה יתגדל ויתקדש שמו הגדול, וגם אם לא היה כתוב: "בעלמא וכו'" המשפט העיקרי עומד בפני עצמו והוא הנושא. הרב חיים כץ.
500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 203435


Varnish cache server

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il