שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

תיקון לפגיעה ברכב

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"ו שבט תשע"ד
שאלה
לפני מספר שנים פגעתי בטעות ברכב חונה וככל הנראה גרמתי לשבירה של הפלסטיק על הפנס האחורי. זה קרה בחניה ציבורית בעיר אחרת ואיני מכירה את הנהג. איך אפשר לתקן?
תשובה
הואיל ואת לא מכירה את בעל הרכב, עליך לרשום לעצמך חיוב זה, עד שיבא אליהו ויזהה את הניזק. מצינו בגזלן שאינו יודע למי להשיב כגון גזל רבים, שיעשה בממון צרכי רבים. יש מקום לדון האם גם בנזיקין הדין כך? הרב קוק זצ"ל כותב בספר אורח משפט הלכות נחלות יח "...ולכאורה נראה שצריך שיהיו צרכי רבים הללו במקום שהנגזל או יורשיו עלולים להיות נהנים מזה, אמנם כ"ז הוא בגזל ממש דבאיסורא אתא לידי', אבל בהלואה כ"ז שאינו יודע למי להחזיר, לא חלה עליו חובת פרעון, וראוי הי' להוציא מתחת ידו ולהניח במקום בטוח, אם ירצה לצאת ידי שמים, בתנאי שאם בזמן מן הזמנים ימצאו תובעין שיבררו את זכיותיהם בסכום זה ע"פ ב"ד כדין תורה ינתנו להם." ע"פ דברים אלו נראה שבמקרה שלך שאין את יודעת מה מקום המגורים של הניזק וסיכוי גדול שלא יהנה מהכסף אין צורך לעשות בכסף צרכי רבים. ולענ"ד נראה שמזיק דומה ללווה ולא לגזלן כיוון שאין בידו ממון איסור ולכן אין דין זה של יעשה בהם צרכי רבים. לגבי מה שכתבנו לרשום מצאנו דין זה בהלכות השבת אבידה ונראה שגם במקרה זה יש לנהוג כך. לסיום בספר "אורות התשובה" פרק יג אות ט' כותב הרב קוק זצ"ל -"אל יבהל אדם מפני המניעות שיש לו על התשובה. ואפילו אם התשובה קשה לו, מפני דברים שבין אדם לחברו, ואפילו הוא יודע בדעתו שאינו יוצא ידי חובתו, ומתוך איזו רפיונות איננו יכול לתקן את העניינים שבינו ובין חבריו, אל יניח בלבבו שום חלישות דעת הגורמת להקטין יקרת ערכה של התשובה. ואין ספק, שמתוך השלמה בכל מה שאין לו מניעות, יזכהו ה' יתברך לתקן בכי טוב גם את כל הדברים שיש לו עליהם מניעות גדולות שאי אפשר לו לנצחן." בברכה, הרב משה מאיר אבינר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il