שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

שאלות באסור והיתר

undefined

הרבנות הראשית לישראל

כ"ו שבט תשע"ד
שאלה
אבקש כמה שאלות לשאול- 1-האם לפי שו"ע כל דיני כבוש זה רק בדבר אסור,כמו שכותב בהלכות תערובות,אך בדיני בשר וחלב אין כלל את דין כבוש? כי לא הביא דין כבוש בהלכות בשר וחלב? 2-האם נוהגים כערוה"ש צו שמלפפון אין לו דין חריף? 3-באורח-חיים סימן תמו,ח כתוב שאסור לחתוך זית בסכין חמץ [כי זית הוא חריף], אך רשום כל מה שאפשר לאכול לבד אין לו דין חריף. אז לזית של ימינו אין לו דין חריף? 4-בסימן קג כותב הגהות רע"א שמצרפים את דעת ר"ת לספק [לגבי לינת לילה], מדובר רק במקום הפסד או לכבוד שבת?
תשובה
ב"ה שלו-ם וברכה 1- מסברה לא נראה חילוק היות שכבוש כמבושל. אולם יש לציין שהרמ"א(ק"ה, א') מבאר שספק כבוש בבשר וחלב מותר היות ומהתורה בשר וחלב נאסרים רק בבישול כמו שמבואר בתחילת סימן פ"ז שמהתורה נאסר רק בבישול ומרבנן בכל עניין. יש להוסיף שהשו"ע(צ"א, ח') פסק שבשר וחלב נאסר בכבוש באכילה ולא בהנאה. 2- ערוך השולחן פוסק שדג מלוח וזיתים מלוחים נחשבים לדברים מלוחים לעומת מלפפון מלוח. מה ההבדל? אלא הכל תלוי ברמת החריפות והמליחות. 3- חיתוך זיתים כתוב (תמ"ז, ח') לא מצאתי שזית חריף של ימינו לא נחשב לחריף. 4- רע"א כותב מתיר בהפסד מרובה מטעם ס"ס. בברכה הרב חגי בר גיורא
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il