שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ברירה

הוצאת ירקות קטנים מקופסאות שימורים בשבת

undefined

כולל הלכה בית אל

ב אדר א' תשע"ד
שאלה
אם מוציאים ירקות קטנים (כמו אפונים) מקופסאות שימורים, ע"י לקיחתם בכף (רגילה, לא מסננת) והצמדת הכף לדופן כדי להקטין את כמות המים, האם מותר להוציא את כל תכולת הקופסה, יותר ממה שצריך לסעודה? (כי לא טוב להשאיר ירקות בקופסת שימורים פתוחה) לפי השיקולים: א. דעת הסוברים ש"אין ברירה בלח" ב. יש "צורך" להוציא את שאר הירקות כדי שאיכותם לא תרד אם יישארו בקופסה ג. גם לדעת הסוברים שיש ברירה בלח, אם מוציאים מעט מים עם האפונים (גם אם מקטינים את כמותם ע"י הצמדת הכף לדופן) זו כבר לא ברירה. אם לדעת הרב יש לאסור, האם יש דעות מתירות? תודה רבה
תשובה
לדעתי אין להתיר זאת. תשובה בהרחבה: ראשית יש להקדים שכל הדיון כאן לגבי הצמדת הכף לדופן הקופסה כאשר הכף עדיין תחובה בתוך התערובת, ועל ידי כך גורם שרק הירקות עולים ולא המים=ברירת אוכל מתוך פסולת. אך אם מצמיד אותה לאחר שכבר עלתה מן התערובת כדי לסנן נוזלים – הרי יש כאן ברירה של פסולת מתוך אוכל שאסורה בכל מקרה. א. אין להתיר אע"פ שבורר אפונים מדבר לח. אמנם דעת מהריט"ץ (מובא בבאר-היטב סימן שיט סק"ב) ש"אין ברירה בלח", וב"ילקוט יוסף" (שיט, הלכה כח) פסק בשם אביו זצ"ל שמעיקר הדין ניתן להקל כמהריט"ץ. אלא שדעת רוב הפוסקים שלא לפסוק כן, כדברי הביאור-הלכה (שיט, ד"ה "אלא במתקן"): "קשה מאוד להקל בזה, כי כמעט כל האחרונים העתיקו דברי הט"ז (החולק על מהריט"ץ) להלכה, ובפרט דמלתא דאורייתא הוא". וכן בבא"ח (ש"ש, בשלח יב): "אין לסמך להתיר ברירה בלח", ובעקבותיו הגר"מ אליהו זצ"ל (מאמר מרדכי חלק ד, סימן פ). וגם בעל "מנוחת אהבה" כתב שלא לסמוך על דברי מהריט"ץ כאשר אינו בורר לאלתר (חלק ב, פרק ז, הערה 106). ב. אין להתיר אע"פ שבורר אפונים עם מעט מים. אמנם הט"ז כתב שאם נפל זבוב לכוס – מותר להוציאו יחד עם קצת משקה, אך פסק הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שזה רק לגבי זבוב או שניים שנפלו, אך אם נפלו יותר משני זבובים – גם הט"ז לא התיר בזה (שמירת שבת כהלכתה, פרק ג' הערה מא). הסברא בדברי הגרש"ז פשוטה: כאשר בכוס ישנו זבוב אחד – רק סביבות הזבוב מוגדרת כתערובת, אך שאר הכוס איננה מעורבת עם הזבוב. אך כאשר הכוס מלאה בזבובים – כל הכוס מוגדרת כתערובת אחת, ואף אם יוציא כל זבוב יחד עם מים-סוף סוף הוא "תיקן" את הכוס. על כן היתר הט"ז לא שייך לגבי המקרה שלנו, כיוון שיש בקופסה הרבה אפונים והם נחשבים כמעורבים בכל מי הקופסה, ולא רק במעט המים שסביבותיהם. ג. אין זה מקום צורך. כמו כן, אין להגדיר את המקרה עליו נשאלה השאלה כ"מקום צורך" בו ניתן לסמוך על דעות יחיד, כיוון שכיום ניתן [תמורת כמה שקלים בודדים] לקנות קופסאות אחסון אטומות בהם יהיה ניתן לשמור את האופנים עם מימיהם ללא כל חשש - וממילא מצאנו דרך למנוע הפסד האפונים בלא להיכנס לחשש חילול שבת דאורייתא. בברכה הרב עודד מילר כולל הלכה ישיבת בית אל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il