שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • 'דתי' ו'חילוני' בשבת

עבודה עבור לקוחה שעושה הכנות בשבת

undefined

הרב עזריה אריאל

ו אדר א' תשע"ד
שאלה
לקוחה שכרה אותי לעשות משהו בשבילה ואמרתי לה מה היא צריכה לעשות כדי שאוכל להתחיל בפרוייקט. והיא אמרה לי שבשבת כנראה יהיה לה זמן והיא תעבוד על זה אז (זה כרוך בחילול שבת). מבחינתי אין בעיה אם היא תעשה לפני או אחרי שבת. יש בזה בעיה? תודה רבה!
תשובה
לשואל, שלום! מצד הדין מותר לעשות עבורה את הפרויקט גם אם היא תעשה את ההכנות בשבת, אבל כאשר היא מספרת על העבודה בשבת צריך להימנע מתגובה שנותנת תחושה שמבחינתך השבת לא חשובה. אם קיימת אפשרות למנוע ממנה את העבודה בשבת בלי לבטל את הפרויקט - הדבר רצוי. הרחבה: ברור שהיה מותר לך מראש לומר לה שתעשה את ההכנות הדרושות, שהרי לא ידעת שהיא תעשה זאת דווקא בשבת. אין איסור "לפני עוור לא תתן מכשול" כאשר קיימת אפשרות סבירה שהאדם לא יעשה עבירה בכלל. אלא שכעת המצב הוא שידוע לך שהיא עומדת לעשות עבירה, ויש לך אפשרות לכאורה למנוע זאת על ידי ביטול הפרויקט בתירוץ כלשהו. האם חובה עליך "לאפרושי מאיסורא" במצב כזה? אני חושב שלא, משום שהיא תחפש בעל מקצוע אחר ומן הסתם תזדקק לאותה עבודת הכנה וגם אותה אולי תעשה בשבת. ועוד, שייתכן שהיא תעשה בשבת איסורים אחרים במקום זה (אני לא יודע מה מוטל עליה לעשות, אבל אם האלטרנטיבה שלה תהיה נהיגה במכונית - האלטרנטיבה גרועה לפחות כמו מה שביקשת ממנה). אם חילוני אומר לך שהוא מתכנן לבשל בשבת, האם אתה חייב לקנות לו אוכל מוכן כדי לחסוך את זה?! (אמנם כאן אתה גרמת בעקיפין לעשיית האיסור, אבל בחובה להפריש מאיסור אין חילוק מהותי בין איסור שאתה גרמת לו לבין איסור שלא אתה גרמת לו). ועצם החובה להפריש מאיסור את מחללי השבת במזיד שנויה במחלוקת, עיין דגול מרבבה יו"ד סי' קנא (ובלשון שו"ת יד יצחק ח"א סי' צה: "דפשיטא דגבי מומר [כלומר, המוחזק לעבור בקביעות עבירה מסוימת] לא שייך דין לאפרושי מאיסורא, דהא בלאו הכי עושה איסור בכל עת"). למרות האמור, ובהתחשב באחריותך העקיפה לחילול השבת, נראה שאם יש לך דרך 'דיפלומטית' למנוע את האיסור בלי לבטל את העבודה, הרי זה רצוי. למשל, לומר לה שאתה צריך את זה עד יום ששי, או לומר לה שתחכה עד יום ראשון כי אתה עדיין צריך לברר כמה פרטים, וכדומה. כשם שמותר "לשנות מפני השלום" - כך מותר לשנות מפני קדושת השבת (שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק ד סימן מז: "שבשביל כבוד שמיים היה שייך להתיר לשנות, דקל וחומר הוא מהא דרשאי לשנות מפני כבוד עצמו"; שו"ת עשה לך רב ח"ד סי' סב: "במקרה אחד בלבד מותר אפילו לשקר והוא לאפרושי מאיסורא", והביא ראיה משבת קטו ע"א ורש"י ד"ה אתא איגרתא). בעיה אחרת, לכאורה, שאתה נהנה מחילול השבת בכך שאתה עושה את הפרויקט שלך על בסיס העבודה שלה בשבת. אבל היא לא עושה זאת עבורך אלא עבור עצמה, ומאחר שאתה משתמש במעשיה ביום חול - אין לך בזה איסור הנאה ממעשה שבת (סימן שיח סעיף א). מה שנשאר הוא רק האיסור "לחזק ידי עוברי עבירה" באמירת "בהצלחה" וכדומה לעושי עבירה. לכן כתבתי שאם היא מציינת את העובדה שהיא עובדת בשבת אין להגיב בצורה שמשדרת אדישות לעניין.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il