שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • סדרי הדין והדיון

מחילה בבית דין

undefined

הרב מרדכי גרוס

ז אייר תשע"ד
שאלה
ראובן מסכים למחול על חצי חוב ושמעון טוען להד"ם שהוא פטור לגמרי ורוצה לדון בבית דין, ובדין יצא חייב בכל וטוען שכבר נמחל לו חצי, מה הדין?
תשובה
שלום וברכה, דינים התלויים בטענות המדויקות חייבים להיות נידונים בפני שני בעל הדינים, לכן לא נוכל לענות לשאלה אלא באופן כללי, אם ראובן לא מחל אלא רק הביעה הסכמה עתידית למחילה וודאי שאין כאן מחילה, אם ראובן מחל לגמרי, יש להביא את הנדון לבית דין שם יבררו האם מחילתו הייתה רק על תנאי ששמעון ישלם לו החצי או שמחל בכל עניין. בברכה, הרב מרדכי גרוס.